Statskontoret följer statsbidraget för höjda lärarlöner i fem år

31 maj 2016 | 17:03
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Statskontoret får nu i uppdrag av regeringen att under fem år följa hur statsbidraget till höjda lärarlöner används av huvudmännen och vilka effekter det får för vissa lärares löneutveckling. Regeringen har avsatt 1,5 miljarder kronor 2016 som ska följas av 3 miljarder kronor årligen för att höja lönen för särskilt kvalificerade lärare, utöver den ordinarie lönerevisionen.

I Statskontorets slutredovisning i juni 2021 ska ingå en utvärdering av om lönehöjningen för de lärare som avses med statsbidraget har blivit långsiktig, och om statsbidraget har påverkat lärarnas rörlighet på arbetsmarknaden.

31 maj 2016 | 17:03
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev