Privatanställda i vård, skola och omsorg kan få ökad yttrandefrihet

1 sep 2016 | 17:17
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringen kom i dag med en lagrådsremiss om ett meddelarskydd för privatanställda med flera inom offentligfinansierad skola, vård och omsorg motsvarande det skydd som finns för offentliganställda.

Meddelarskyddet för offentliganställda innebär bland annat att anställda får läcka uppgifter för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen. Arbetsgivare som efterforskar källan kan dömas till straff.

”Ett viktigt steg för yttrandefriheten för privatanställda” kommenterar Eva Nordmark, ordförande i TCO, förslaget i dag.

Samtidigt påpekar ST:s ordförande Brita Lejon till tidningen Arbetet i dag att förslaget är otillräckligt eftersom det inte omfattar anställda inom vissa andra offentligfinansierade verksamheter, till exempel allmänna kommunikationer som tåg och flygplatser.

Lagen föreslås gälla från april 2017.

1 sep 2016 | 17:17
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan