Livs stod för hälften av 2015 års avtalstvister

11 jan 2016 | 16:37
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Under fjolåret skedde 21 avtalstvister, det vill säga tvister där ett företag inte vill teckna kollektivavtal och en medlare från Medlingsinstitutet kallas in. Det är en minskning sedan 2014, då antalet var 27. Det visar ny statistik från myndigheten.

Livsmedelsarbetarförbundet stod för närmare hälften av tvisterna, tio stycken. De övriga är fördelade på sex andra LO-förbund: IF Metall, Fastighets, Handels, Elektrikerna, Byggnads och Seko. Seko-tvisterna gällde utländska fartyg, två av dem avslutades genom att fartygen tecknade avtal med Internationella transportfederationen och för det tredje lämnade fartyget hamn innan medling påbörjats.

För övriga tvister ledde elva till att man skrev hängavtal och fem till att arbetsgivaren gick med i en arbetsgivarorganisation. Två tvister är fortfarande inte lösta.

Att kollektivavtalstecknande leder till konflikt är väldigt ovanligt. Under 2014 tecknades 3 324 hängavtal, medan det alltså bara blev en tvist vid 27 tillfällen.

Läs detaljerad statistik på Medlingsinstitutets webbplats.

11 jan 2016 | 16:37
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev