Låglönesatsning ställs mot frysta ingångslöner i byggsektorn

22 feb 2016 | 16:33
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I dag byter Byggnads och arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier avtalskrav med varandra.

Byggnads kräver som väntat 3,2 procent löneökningar enligt den samordning som sker mellan LO-förbunden i 6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko). Här ingår också en låglönesatsning på minst 800 kronors påslag i månaden för lägstalönerna.

Byggnads vill att det ska införas krav på att byggföretagen anställer lärlingar och att det görs i enlighet med yrkesutbildningsavtalet. Förbundet har tidigare avvisat ett speciellt snabbspår för nyanlända och i stället hänvisat till att det redan finns ett fungerande lärlingssystem med arbetsprövning och validering. Nu kräver Byggnads även att branschens yrkesnämnd ska söka pengar från regeringens främjandemedel för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier vill tvärtom frysa just lägstalönerna. Man vill avskaffa tvånget att avtala om ackordslön för att i stället införa månadslön som huvudregel. För nyanlända och långtidsarbetslösa vill byggarbetsgivarna skapa en ny typ av introduktionsanställning inom byggsektorn. Introduktionsanställningen ska kunna pågå i 18 månader, med arbetsuppgifter som hantlangare och att assistera tjänstemännen. Lönen ska motsvara 65 procent av lägstalönen.

22 feb 2016 | 16:33
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev