Många tjänstemannaförbund växte under 2015

Organisering Både Saco och TCO ökade det sammanlagda medlemsantalet under 2015. Visions ordförande Veronica Magnusson förklarar sitt förbunds starka resultat med struktur, stolthet och genomtänkt rekrytering.
Rickard Jakbo
17 feb 2016 | 12:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

2015 blev ett bra år för tjänstemannaförbunden. Totalt sett ökade antalet medlemmar i Sacos och TCO:s medlemsförbund med 1,5 respektive 2,3 procent. Mest bland TCO-förbunden ökade Unionen och Vision med 3,5 respektive 3,6 procent. Fackförbundet ST och Vårdförbundet ökade också. Vision lutar sig mot flera framgångsfaktorer.

Veronica Magnusson, ordförande i Vision.

Veronica Magnusson, ordförande i Vision.

– Vi har fått en organisation som över hela linjen vill jobba med rekrytering. Det finns en stolthet bland våra förtroendevalda som ofta ställer frågan: ”Vad behöver du av facket?”. Vi jobbar även strukturerat på kanslinivå med till exempel digitala kampanjer och arbetsplatsbesök, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Hur mycket beror på ert arbete och hur mycket beror på att de anställda i kommuner och landsting blir fler?
– Det anställs många och vi har vetat att det finns en potential, men vi vet också att om vi inte jobbar aktivt så ökar vi inte trots att antalet anställda ökar i våra yrkesgrupper.

Sedan 2011 jobbar förbundet med olika erbjudanden och rabatter, och det kan också spela in eftersom förbundet växer för femte året i rad. För närvarande är de tre första månaderna gratis för alla nya medlemmar, och den som är under 30 år eller student slipper avgiften det första året. En annan återkommande satsning är ”Värva en kollega” där medlemmar som hjälper till att värva en kollega får ett presentkort.

Vision hade cirka 180 000 medlemmar i slutet av 2015, och förbundet ökar också i den för förbundet så viktiga kategorin yrkesverksamma medlemmar, där antalet närmar sig 130 000 personer. Förra året ökade den gruppen med 2,2 procent. En stor del av framgången handlar om arbetet på arbetsplatserna, enligt Veronica Magnusson.
– Vi ska kännas nära på arbetsplatserna, och arbeta med medlemmarnas inflytande och vilka förutsättningar de behöver för att göra ett bra jobb. Det handlar till exempel om att chefer måste få tid att göra sitt jobb, och att socialtjänsten måste ges förutsättningar för ett bra socialt arbete.

Bland Sacoförbunden som ökar mest finns bland andra Psykologförbundet, SSR och SRAT, där det sistnämnda förbundets framryckning förklaras av att yrkesgruppen logopederna lämnade DIK för att bli en avdelning inom SRAT. Saco redovisar även förändringen för antalet yrkesverksamma och där toppar Förbundet Reservofficerarna. Fackföreningen ökade antalet yrkesaktiva medlemmar med hela 16 procent under förra året, och antalet uppgår nu till nästan 1 700 medlemmar.

– Vi har vuxit kraftfullt, utan att ha gjort någon särskild rekryteringssatsning. Vad det nästan säkert handlar om är att Försvarsmakten har börjat aktivera sina reservofficerare, och då vänder sig reservofficerarna till oss för att de känner att de behöver facklig representation och för att de ser att vi arbetar för bättre villkor, säger Jenny Harlin, som är förbundets kanslichef.

Totalt uppgick Sacoförbundens yrkesverksamma medlemmar till cirka 505 000 sista december 2015, en ökning med 1,3 procent. Om man även räknar in studenter och pensionärsmedlemmar uppgick Sacos medlemmar till drygt 660 000 personer. TCO-förbunden var lite mer än dubbelt så stora med nästan 1 350 000 medlemmar (inklusive student- och pensionärsmedlemmar).

Av TCO:s 14 medlemsförbund växte åtta, medan sex tappade i fjol.  På Sacosidan var det bara fyra av 22 förbund som minskade sitt medlemsantal.

LO har ännu ingen färdig statistik för 2015, men preliminära siffror som Ekot tagit del av i slutet av 2015 visade att LO:s medlemsförbund tillsammans växte med 1 500 personer till 1 467 000 medlemmar till och med november.

Rickard Jakbo

/ Kontakta skribenten

17 feb 2016 | 12:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev