Första maj omstridd helgdag

Helgdag Första maj är arbetarnas egen dag världen över sedan 125 år tillbaka, i Sverige allmän helgdag sedan 1939. Men det händer att borgerliga politiker ifrågasätter detta.
Jan-Ewert Strömbäck
28 apr 2015 | 13:31
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Vår almanacka ska inte vara politiskt dirigerad. På helgdagar ska vi fira det gemensamma, säger Kristdemokraternas riksdagsledamot Aron Modig, som ser första maj-firandet som ett utpräglat politiskt särintresse, en dag för dem som vill ha ett socialistiskt samhälle.

Aron Modig, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Aron Modig, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Förra året skrev Aron Modig en uppmärksammad debattartikel i Svenska Dagbladet med förslaget att arbetarnas högtidsdag avskaffas som allmän helgdag. Han har samma uppfattning i dag.

”Detta har blivit socialdemokraters och socialisters manifestationer.”

Traditionen började med kraven på åtta timmars arbetsdag. Är inte det något som också människor med andra politiska ideologier kan omfatta?
– Jo, jag vill också ha åtta timmars arbetsdag. Men detta har blivit socialdemokraters och socialisters manifestationer. De ska naturligtvis kunna demonstrera hur mycket de vill, men det är fel att första maj är en helgdag för oss alla.
För Aron Modig är alltså dagen S-märkt. Han hänvisar till att det inte finns någon motsvarande KD-dag. Det som de demonstrerande arbetarna har krävt och kräver angår inte hela folket. Ett datum för att fira den allmänna rösträttens införande vore däremot befogat, enligt Aron Modig.

Tobias Baudin, LO:s vice ordförande.

Tobias Baudin, LO:s vice ordförande.

Motsatt uppfattning har av naturliga skäl LO:s vice ordförande Tobias Baudin. ­
– Vi lyfter upp den kamp som våra förfäder och förmödrar förde. Dagens kamp sker i en globaliserad värld. Frågorna skiljer sig inte så mycket. Svaret är detsamma som Joe Hills sista ord: ”Sörj inte, organisera”, säger Tobias Baudin.

Aron Modig (KD) tillhör dem som inte tycker att arvet från arbetarrörelsens pionjärer är en angelägenhet för alla.
Men om helgdagar ska vara kopplade till allas historia, hur gör vi då med kyrkliga dagar?
Modig svarar att vår kultur och historia har formats av den kristna traditionen och att det kristna kulturarvet är något mycket mer än en religiös tro. Kristendomen bygger vår kalender, det heter ju 2015 efter Kristus, och har verkat som en enande och opolitisk kulturbärare i Sverige de senaste tusen åren.
– Det präglar i hög grad vår historia och även vi som inte går i kyrkan regelbundet kan känna oss som en del av den. Detta kan aldrig jämföras med en modern politisk uppfattning.

Tidigare har andra borgerliga riksdagsledamöter skrivit motioner i samma anda. Under den förra riksdagsperioden motionerade dåvarande ledamoten Ann-Britt Åsebol (M) om helgdagens avskaffande med motiveringen att helgdagarna inte ska vara avsedda för politisk propaganda. En liknande motion kom under samma period från Sverigedemokraternas Mattias Karlsson och Erik Almqvist. Som alternativ helgdag föreslog de kungens födelsedag.

Det finns också socialdemokrater som har ifrågasatt första maj som en löntagarnas lediga dag – om än av helt andra skäl. Dåvarande socialministern Gustav Möller, som drev igenom att detta blev den första icke kyrkliga helgdagen i Sverige, klagade några år senare på att så många avstod från att demonstrera – och i stället gjorde en utflykt med sin bil eller idrottade. Möller sa, halvt på skoj och halvt på allvar, att om han hade vetat att det skulle bli så, hade han föreslagit att denna dag blev vanlig arbetsdag på nytt.

”Det är bra för demokratin i vårt land med den här dagen för våra manifestationer.”

LO:s Tobias Baudin tror inte att första maj kommer att bli arb­etsdag igen:
– Det där hörs ibland. Men jag är inte orolig. Det är bra för demokratin i vårt land med den här dagen för våra manifestationer.

Jan-Ewert Strömbäck

/ Kontakta skribenten

28 apr 2015 | 13:31

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar