För få vill stanna i yrket
Fokus måste ligga på att få redan anställda sjuksköterskor att stanna i yrket, menar Gunilla George, Vårdförbundet.

För få vill stanna i yrket

Rekrytering Kreativa lösningar för att rekrytera fler till bristyrken inom offentlig sektor finns på sina håll ute i landet. Men fokus borde snarare ligga på att de redan anställda orkar vara kvar inom yrket, menar både Vårdförbundet och Vision.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Lösningar som den i Finspång, där kommunen har valt att ge redan anställda bonus om de hittar nyrekryteringar, är relativt ovanliga. Det säger Karl Lundberg, ombudsman och förhandlare på Vision. Några kommuner har satsat på att få nyexaminerade studenter i jobb, bland annat genom att erbjuda speciella anställningar under sommaren medan socialsekreterarna fortfarande är i utbildning.

karl lundberg_office

Karl Lundberg, Vision.

Runtom i landet finns dock olika projekt som syftar till att behålla redan anställda socialsekreterare i kommunen. Ett exempel är Österåker där man använder sig av en lönetrappa som gör att en socialsekreterare får ett antal tusen per år bara för att jobba kvar, oavsett hur personen presterar. Karl Lundberg tycker att den lösning som Finspång nu har infört kan vara värd att testa, men att det viktigaste är just att få fler att stanna i yrket.

– Det finns trots allt många utbildade socialsekreterare där ute, men ungefär hälften väljer att jobba med någon annanstans än i kommunerna. Det är på att behålla dem som fokus borde ligga, snarare än att hitta roliga rekryteringslösningar. Socialsekreterarna måste orka fortsätta sina jobb.

Ordnar rekryteringsresor till andra länder

Även inom andra branscher har vissa arbetsgivare valt att titta på nya rekryteringslösningar. Inom vården är bristen på sjuksköterskor stor, framför allt på dem med specialistutbildning.

Att ge redan anställda bonus är någonting som bemanningsföretag i viss utsträckning har använt sig av. Landstingen anordnar i stället rekryteringsresor, då de åker till Tyskland och Spanien för att locka hit sjuksköterskor. Resorna har gett blandade resultat, säger Gunilla George, ombudsman på Vårdförbundet Stockholm till Arbetsvärlden. Kulturkrockar kan ibland bli så stora att sjuksköterskorna väljer att inte jobba kvar.

Läs mer: Tips om nyanställning kan ge bonus

Just rekrytering är dock ingenting man från arbetsgivarhåll pratar speciellt mycket om. I stället ligger landstingens fokus på att få upp antalet utbildningsplatser.

– Det är ju också någonting man till viss del har fått gehör för. Men det vi från Vårdförbundet och Vårdförbundet Student snarare vill se är att sjuksköterskestudenter får en ordentlig chans till verksamhetsförlagd utbildning. Om vi på arbetsplatserna inte får möjlighet att ge ordentlig handledning under VFU:n spelar antalet utbildningsplatser mindre roll.

Ställer sig inte bakom bonus på sommaren

Bristen på sjuksköterskor är särskilt stor under sommaren och flertalet landsting erbjuder därför bonusar till dem som arbetar extra eller väljer att ta ut sin semester vid en annan tid på året. I Stockholm kan sköterskor få ut upp mot en extra månadslön. Liknande lösningar har funnits i tjugo år och kommer i dag ensidigt från arbetsgivaren snarare än att ligga i kollektivavtalen.

– Vi tycker ju att man ska ha möjlighet att ta ut sin semester och få den återhämtning som vi alla behöver. Och sedan 2012 har vi egentligen haft en ständig sommar, enligt de senaste siffrorna saknas just nu 450 vårdplatser bara i Stockholm.

Många unga går ner i tid

Antalet uttagna övertidstimmar ökar också för varje år och ligger nu på en alarmerande nivå. Det är också där fokus borde ligga menar Gunilla George. Om inte åtgärder för att förbättra bemanning, arbetstider, arbetsbelastning och arbetsmiljö sätts in kommer yrket aldrig att bli attraktivt. Vårdförbundet kan också i dag konstatera att allt fler sjuksköterskor väljer att gå ner i tid efter bara några år i arbetslivet.

– Det är väldigt oroväckande att du redan vid 25–30 års ålder väljer att gå ner i arbetstid på grund av att du inte orkar. Om arbetsgivare vill att sjuksköterskeyrket ska bli attraktivt så måste fokus ligga på hur vi har det ute på arbetsplatserna.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar