Fler timanställda på äldreboenden med covid-19 Besöksstopp på äldreboende med anledning av coronapandemin. Foto: Henrik Montgomery / TT

Fler timanställda på äldreboenden med covid-19

Covid-19 Äldreboenden i Region Stockholm som drabbats av covid-19 har också en högre andel tim- och bemanningsanställda än de som undkommit smittan. – Vi har inte haft tillräcklig hälso- och sjukvårdspersonal inom äldreomsorgen för att hantera pandemin, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Verksamhetsansvariga på 227 särskilda boenden för äldre, SÄBO, inom Stockholms län har svarat på enkäten från Smittskydd Stockholm som bland annat tittar på andelen tim- och bemanningsanställda på boendena.

Enkäten, som Ekot rapporterar om, visar att en betydligt högre andel av omsorgspersonalen utgörs av timanställda och personal från bemanningsföretag bland äldreboenden som drabbats av covid-19.

Över hälften av äldreboendena som drabbats har haft 30 procent eller större andel tim- och bemanningsanställda. För boenden utan covid-19 hade över hälften 20 procent eller mindre andel tim- och bemanningsanställda. Enkäten besvarades 10–15 april.

Tobias Baudin, ordförande Kommunal, menar att siffrorna bekräftar tidigare farhågor om smittspridningen inom äldreomsorgen, som är fackförbundets största bransch där omkring en tredjedel av medlemmarna arbetar.

Ringer arbetsgivaren vill du tacka ja, för annars är du rädd att de kanske inte ringer dig nästa gång

– Det är tråkigt att man inte velat lyssna på Kommunal när vi sagt att det är viktigt att ha tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Med de här timanställningarna går du till många olika arbetsplatser och kanske dessutom till flera olika arbetsgivare vilket gör att smittan får möjlighet att spridas, säger Tobias Baudin.

Tobias Baudin, ordförande i fackförbundet Kommunal
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Han påpekar också att otrygga anställningar gör att färre vågar sjukanmäla sig.

– Ringer arbetsgivaren vill du tacka ja, för annars är du rädd att de kanske inte ringer dig nästa gång. Då händer det lätt att du går till jobbet trots att du känner dig lite krasslig, säger Tobias Baudin.

Vad behöver göras för att förbättra äldreomsorgen?

– Vi vill att man ska se till att man har tillsvidareanställningar på heltid i äldreomsorgen. De kommuner som har lägst andel visstidsanställningar ligger på 7 procent och de med högst andel på över 30 procent, så vi vet att det är möjligt och att det i grund och botten handlar om en vilja från arbetsgivarna, säger Tobias Baudin, och tillägger att en annan konsekvens av att erbjuda tillsvidareanställningar är att utbildningsnivån i äldreomsorgen höjs.

Vårdförbundet: Behövs mer sjukvårdskompetens

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, vill att kompetensen höjs inom äldreomsorgen vad gäller hälso- och sjukvård.

– Vi blir allt äldre och är friskare högre upp i åldrarna, men när vi väl blir sjuka och bor på äldreboende, då blir vi multisjuka. Dödsfallen i covid-19 som vi sett på äldreboenden i Sverige har ofta handlat just om multisjuka som drabbats av det här nya viruset. Vi har inte haft tillräcklig hälso- och sjukvårdspersonal inom äldreomsorgen för att hantera pandemin, säger Sineva Ribeiro.

Det behöver exempelvis finnas kompetens för att kunna sätta drop och ge syrgas

Indikationer från förbundets medlemmar tyder på att boenden har klarat sig bättre när det funnits en heltidsanställd och erfaren sjuksköterska på plats. I Sverige kan det vara så få som var femtonde eller var tjugonde anställd på äldreboende som är legitimerad sjuksköterska. I grannlandet Norge är det var femte.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett

– Sjuksköterskorna leder omvårdnaden och har kunskapen om hur man ska hantera smittan. Vår demografi med fler äldre och multisjuka innebär att vi kommer behöva satsa mer på kompetens och heltidsanställningar inom äldreomsorgen. Det behöver exempelvis finnas kompetens för att kunna sätta drop och ge syrgas, säger Sineva Ribeiro.

Har vi tillräckligt med sjuksköterskor i Sverige för att öka den bemanningen i äldreomsorgen?

– Vi har 12 000 legitimerade sjuksköterskor som valt att jobba med något annat och 16 000 sjuksköterskor som jobbar i Norge, säger Sineva Ribeiro.

Enligt henne beror den höga andelen tim- och bemanninganställda inom äldreomsorgen på ekonomiska avvägningar.

– Det är inte någon annan fråga än ekonomi. Det blir enklare att lägga scheman, säger Sineva Ribeiro.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar