Facklig omorganisation i Finland Antti Palola. Ordförande, STTK. (Tjänstemännens centralorganisation i Finland) Foto: Liisa Valonen
Antti Palola. Ordförande, STTK. (Tjänstemännens centralorganisation i Finland)

Facklig omorganisation i Finland

Finland Förra veckan meddelade företrädare för 22 finländska fackförbund att man påbörjar arbetet med omorganisering. Målet är upplösa landets två största centralorganisationer och skapa en ny från grunden.
Isak Dahl
5 dec 2014 | 10:50
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Om den finska fackföreningsrörelsen hade grundats idag skulle ingen ha kommit på tanken att skapa tre centralorganisationer som bedriver i stort sett samma verksamhet. Med en enad centralorganisation skulle fackförbundens resurser allokeras bättre, säger Antti Palola, ordförande för de finska tjänstemannaförbundens centralorganisation STTK.

Man ska börja om ifrån grunden

Tanken på ny organisationsstruktur för de finska arbetstagarorganisationerna är inte ny. Inom Finlands motsvarighet till LO (FFC) och TCO (STTK) har man tidigare fört diskussioner om att slå samman de båda centralorganisationerna, men man har aldrig lyckats.

– Jag var inte med själv på den tiden men min uppfattning är att medlemsförbunden blev åsidosatta i de centralstyrda diskussionerna. Men den här gången är det annorlunda. Nu är det medlemsförbunden själva som lyft frågan. Det är de som driver processen. Frågan behandlas utanför de nuvarande centralorganisationerna, säger Antti Palola.

Enligt Antti Palola är det inte längre en sammanslagning av två befintliga centralorganisationer som diskuteras. Om planerna blir verklighet kommer FFC och STTK att upplösas.

– Sedan bildar medlemsförbunden en helt ny centralorganisation, som kommer att heta något annat. Man börjar om ifrån grunden så att säga.

Akademikerna värnar om det gamla

Den nya centralorganisationen skulle i så fall representera 1,5 miljoner arbetstagare. Merparten av förbunden inom dagens FFC och STTK är involverade i projektet. Men från de finska akademikerförbundens centralorganisation, Akava, är det än så länge bara Ingenjörsförbundet som visat intresse för det nya projektet.

– Akava värnar om en examensbaserad organisationsmodell som vi menar har spelat ut sin roll. Traditionellt så har det varit ganska starka skiljelinjer mellan akademiker och andra yrkesgrupper i Finland. Men tiderna förändras, den som har en universitetsexamen idag lever inte nödvändigtvis på grönare kvist än andra i samhället, säger Antti Palola

Enligt Antti Palola så är alla egentligen överens om att facken måste förändras. Den politiska och ekonomiska situationen i Finland gör att arbetslivets villkor förändras snabbt. Samtidigt har trycket från arbetsgivarsidan blivit allt hårdare.

Arbetsgivarorganisationerna har blivit starkare

– De närmaste åren kan vi inte förvänta oss något annat än en ytterst måttligt tillväxt och det kommer att påverka arbetslivet ganska mycket. Vi måste bli en starkare motpart än vad vi är idag. Men det kanske finns en gräns för hur mycket dagens strukturer kan moderniseras.

Antti Palola tror att en enad facklig centralorganisation skulle ha bättre möjlighet att utöva inflytande över den finska näringslivspolitiken. En av förebilderna är motparten. De finska arbetsgivarorganisationerna gjorde en liknande fusion för tio år sedan.

– Det har visat vara effektivt att ha en enad röst, speciellt nu när vi haft ekonomiskt sämre tider i Finland. De har blivit en starkare part, och fått igenom fler initiativ än vi. Så genom att ena våra krafter hoppas vi kunna utjämna läget.

Isak Dahl
5 dec 2014 | 10:50

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar