Djup splittring om regionala skyddsombuds tillträdesrätt Arbetsgivarna och facken är djupt oense om att utöka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt till arbetsplatser utan fackligt anslutna. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Djup splittring om regionala skyddsombuds tillträdesrätt

Splittringen är stor i synen på de regionala skyddsombudens tillträdesrätt. De fackliga organisationerna välkomnar förslaget, medan arbetsgivarna menar att det bara handlar om att värva nya medlemmar till facket.
Mats Wingborg
12 dec 2022 | 06:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Utredningen ”De regionala skyddsombudens arbetsmiljöarbete” (SOU 2022:47) föreslår att de regionala skyddsombuden ska få en utökad tillträdesrätt genom att ta bort kravet på att det ska finnas medlemmar på arbetsstället. Det skulle göra det möjligt för fackliga organisationer att utse regionala skyddsombud även på arbetsställen som saknar skyddskommitté, men där arbetstagarorganisationen normalt tecknar avtal (som där förhandlingar pågår om ett nytt avtal). 

Positiva till förslaget om att ge de regionala skyddsombuden en utvidgad tillträdesrätt är bland annat TCO, LO, Saco, PTK, Arbetsmiljöverket, Örebro universitet och Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet och Örebro universitet. Däribland skriver den sistnämnda fakulteten att utredningen ”gör en välunderbyggd bedömning” om arbetsmiljöarbetet i små och mikrostora företag och att förslaget därför bör tillstyrkas.

Arbetsmiljöverket ser positivt på förslaget

Arbetsmiljöverket konstaterar att en ökad tillträdesrätt innebär att skyddsorganisationen kan medverka vid fler inspektioner och det vore positivt.

TCO menar att utredningen ger starka belägg för att de regionala skyddsombudens verksamhet är effektiv. TCO anser därför att en utvidgad tillträdesrätt kan bidra till att skapa goda villkor på alla typer av arbetsställen. TCO betonar samtidigt att det i sådana fall är avgörande att ansvarsfördelningen mellan myndigheter och parter blir tydlig. 

Negativa till en utökad tillträdesrätt är Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Arbetsgivaralliansen. Svenskt Näringsliv anser att det redan idag finns ett antal problem kopplade till de regionala skyddsombuden. Hit hör, menar Svenskt Näringsliv, att regionala skyddsombud är utsedda av de fackliga organisationerna och därför har dubbla roller.

Arbetsgivarna: ”används för att värva medlemmar”

Däribland, menar Svenskt Näringsliv, används regionala skyddsombud för att ge de fackliga organisationerna en möjlighet att komma in på arbetsplatser där syftet främst är att ”bedriva fackligt arbete och värva medlemmar”. Denna typ av problem skulle, enligt Svenskt Näringsliv, bli ännu större med en utvidgad tillträdesrätt.

Arbetsgivarverkets menar att förslaget om en utvidgad tillträdesrätt hamnar i konflikt med principen om ”arbetstagarorganisationernas representativitet”. Arbetsgivarverket vill därför behålla dagens mer restriktiva system. Även Arbetsgivaralliansen avvisar förslaget, bland annat genom att hänvisa till de argument som förs fram av Svenskt Näringsliv.

Mats Wingborg
12 dec 2022 | 06:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar