Den genomsnittliga pensionen allt närmare grundskyddet Räknar man med en skatt på 28 procent och samma boendekostnad som bostadstillägget täcker upp blir skillnaden mellan genomsnittspensionärens (alltså med tjänstepension inräknad) och en ensamstående garantipensionärs plånbok omkring 1 600 kronor i månaden. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Den genomsnittliga pensionen allt närmare grundskyddet

Pension Skillnaden mellan fullt utnyttjade grundskydd i pensionssystemet och den genomsnittliga totala pensionen (alltså inklusive tjänstepension) minskar. I dag skiljer ungefär 1 600 kronor netto i månaden. Samtidigt väntas en allt större andel pensionärer få grundskyddsnivån.
15 okt 2018
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

År 2018 beräknas den genomsnittliga pensionen bli cirka 19 265 kronor, före skatt.

Räknar man med en skatt på 28 procent och samma boendekostnad som bostadstillägget täcker upp (6 620 kronor i månaden) blir skillnaden mellan genomsnittspensionärens (alltså med tjänstepension inräknad) och en ensamstående garantipensionärs plånbok omkring 1 600 kronor i månaden.

Och skillnaden blir mindre.

– Dock minskar inte skillnaden om du har garantipension men saknar bostadstillägg, exempelvis om du bor ihop med någon. Då ökar snarare skillnaden. Däremot minskar skillnaden mellan fullt grundskydd och den genomsnittliga totala pensionen, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Grundskydden äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg, som är statligt finansierade, är tänkta att stärka upp inkomsten så att man har pengar att röra sig med efter att boendekostnaderna är betalda.

– Det är inte säkert att det blir så stor skillnad ändå för den som får rätt till full garantipension och den som inte får det, eftersom de andra grundskydden som äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg finns för att ge en skälig levnadsnivå, säger Ole Settergren, .

Garantipension

Så här beräknas garantipensionen om du är ogift:

  • Är de pensioner som minskar garantipensionen högst 4 778 kronor per månad (1,26 prisbasbelopp per år) får du en garantipension på 8 076 kronor per månad (2,13 prisbasbelopp per år) minus din inkomstgrundade pension.
  • Är de pensioner som minskar garantipensionen högre än 4 778 kronor per månad blir garantipensionen i stället 3 299 kronor per månad (0,87 prisbasbelopp per år) minus 48 procent av den del av de minskande pensionerna som överstiger 4 778 kronor.
  • Denna minskningsregel gör att garantipensionen helt försvinner när du har en inkomstgrundad pension som överstiger 11 650 kronor per månad om du tagit ut pensionen från 65 år.
  • De här gränsvärdena och beloppen gäller om du har bott minst 40 år i Sverige. Har du färre antal år reduceras beloppen 4 778 kronor, 8 076 kronor och 3 299 kronor till det antal fyrtiondelar av respektive belopp som motsvarar antalet år du har bott i Sverige.
  • Om du exempelvis endast har bott 24 år i Sverige blir beloppet 4 778 kronor i stället 24/40 x 4 778 = 2 867.
  • På samma sätt blir de andra två beloppen 4 846 kronor (24/40 x 8 076) respektive 1 979 kronor (24/40 x 3 299). Även den övre gränsen på 11 650 kronor reduceras till 24/40 och blir 6 990 kronor.
  • Om du har kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension. För att du ska kunna tillgodoräkna tiden från ditt hemland måste du ha varit bosatt i Sverige senast under det året innan du fyllde 64 år. Om du alltid varit bosatt i ditt tidigare hemland, och inte varit bosatt i annat land än Sverige efter att du kom hit, kommer du att tillgodoräknas maximal försäkringstid 40 år som krävs för full garantipension. Har du inte varit bosatt enbart i ditt hemland samt Sverige kan försäkringstiden bli lägre beroende på hur länge utlandsvistelsen varat i de andra länderna du varit i.

Källa: Pensionsmyndigheten

+ Expandera

Avyttra tillgångar för att få grundskydd

Som skälig levnadsnivå räknas 5 634 kronor per månad för den som är ensamstående och 4 590 kronor per månad för den som är gift, sambo eller registrerad partner. Egna tillgångar, som fritidshus eller en buffert på banken, kan sänka grundskyddsnivåerna (men inte garantipensionen).

Det innebär att pensionärer som får grundskydden kan behöva avyttra sina tillgångar.

– Du kan ha ungefär 100 000 kronor på banken innan nivåerna som du får ut börjar trappas ner. Tanken är att man i så fall ska använda sina besparingar i första hand, säger Ole Settergren, som dock påpekar att det förekommer att pensionärer skriver över tillgångar på närstående för att komma runt nedtrappningen.

Allt fler får grundskyddet

Och en större andel pensionärer väntas behöva de statliga grundskydden i framtiden. I Pensionsmyndighetens prognos från i fjol ser man en fördubbling av kostnaderna från dagens 43 miljarder till 86 miljarder fram till 2060.

– Det vilar på antagandet att grundskydden följer inkomstutvecklingen, vilket de gjort hittills. Både antalsmässigt och andelsmässigt väntas pensionärer som är beroende av grundskydden öka, säger Ole Settergren.

9 av 10 arbetstagare i Sverige har tjänstepension (finns alltid om du har kollektivavtal). Tjänstepensionen kan läggas till garantipensionen utan att denna sänks.

Fortfarande gäller dock att den allmänna pensionen utgör den större delen av pensionsutbetalningarna: cirka 70 procent, jämfört med cirka 25 procent som utgörs av tjänstepension och omkring 5 procent som är privat pension.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar