Debatt

”Bättre arbetsmiljö viktigare än höjd pensionsålder”

Debatten om höjd pensionsålder är ofta förenklad. Det finns andra sätt att öka antalet arbetade timmar, menar PRO:s ordförande Curt Persson.
7 nov 2014 | 11:08
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Vi lever längre och får fler friska år efter pensioneringen. Vid förra sekelskiftet blev mindre än tio procent av befolkningen äldre än 65 år. I dag är en femtedel av befolkningen 65 år eller äldre. Det är en fantastisk framgång för välfärden.

Curt Persson, PRO. Foto: Stefan Bladh

Curt Persson, PRO.
Foto: Stefan Bladh

Är en konsekvens av den ökade livslängden att vi ska arbeta högre upp i åldrarna? Det är en diskussion som flammar upp med jämna mellanrum. Att livslängden har ökat under de senaste decennierna är en mycket positiv utveckling. Men det innebär också en rad utmaningar med en åldrande befolkning. Ofta är svaret att vi måste höja skatten och/eller jobba längre om vi ska behålla vår välfärdsstandard.

Att vi blir äldre är otvivelaktigt ett problem för dagens pensionssystem. Vi lever nämligen betydligt längre än vad man antog när dagens pensionssystem utformades. Pensionen blir lägre för en 65-åring idag än vad man hade räknat med. Detta är inte rimligt. Efter ett långt arbetsliv måste man kunna känna sig trygg med sin ekonomi.

Men att enbart tala om höjd pensionsålder som alternativ för att säkra välfärden i framtiden är enligt min mening felaktigt och provocerande eftersom diskussionen är så förenklad. Frågan om hållbar välfärd och ett robust pensionssystem är mycket mer komplicerad än så. Vi vet att idag finns stora grupper, inte minst kvinnor i vårdsektorn, som inte ens orkar arbeta till dess att de fyller 60 år på grund av alltför slitsamma arbeten.

Därför bör man förhindra utslagningen av människor från arbetsmarknaden före 65 års ålder. För det krävs ett aktivt arbetsmiljöarbete, möjlighet till anpassade arbetsuppgifter eller anpassat arbetstempo när krafterna tryter. Kravet på anpassning av arbetsmiljön till individens förutsättningar är fastställt i Arbetsmiljölagen, men fungerar inte alltid som det borde. Att detta genomförs på arbetsplatsen är främst arbetsgivarens uppgift, men även de fackliga organisationerna har en viktig roll.

En förbättring av arbetsmiljön är utomordentligt viktig för att minska antalet personer som slås ut och tvingas att avsluta sitt arbetsliv i förtid och därmed riskerar att få en låg pension.

Det Sverige behöver idag är fler arbetade timmar. Arbetet med det borde rikta in sig på att få fler att arbeta fram till 65 års ålder, hantera dagens arbetslöshet och skapa förutsättningar för att unga människor kommer ut på arbetsmarknaden.

Det går inte att prata om höjd pensionsålder utan att se till helheten! PRO har under en längre tid pekat på felaktigheter i delar av dagens pensionssystem och givit förslag på både akuta åtgärder och på långsiktiga åtgärder.

Curt Persson
Ordförande i PRO, Pensionärernas Riksorganisation

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev