AD: Abortvägrande barnmorska diskriminerades inte Barnmorskan Ellinor Grimmark vägrade arbeta med aborter med hänvisning till sin kristna tro. Foto: Fredrik Persson / TT

AD: Abortvägrande barnmorska diskriminerades inte

Arbetsdomstolen Ellinor Grimmark blev inte diskriminerad när hon nekades anställning som barnmorska för att hon, på grund av sin kristna tro, vägrade arbeta med aborter. Det slår Arbetsdomstolen fast. Men Sverige är en udda fågel i Europa.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Barnmorskor kan förväntas utföra aborter – och att välja bort abortvägrare i rekryteringen till barnmorskor är alltså varken diskriminering eller ett brott mot religionsfriheten. Det slår Arbetsdomstolen fast i och med onsdagens dom.

Tingsrätten och Diskrimineringsombudsmannen har också tidigare dragit samma slutsats.

Jag skulle tro att fallet tas upp i Europadomstolen eftersom det är en principiellt viktig fråga.

Fallet gäller barnmorskan Ellinor Grimmark från Småland som nekades anställningar i Region Jönköping på grund av att hon inte var beredd att utföra aborter. Något som enligt henne står i strid med samvetsfriheten och religionsfriheten. Därför begärde hon också ersättning av Region Jönköpings län. Sedan två år tillbaka jobbar hon som barnmorska i Norge där hon har möjlighet att välja bort aborter.

Ellinor Grimmarks ovilja mot aborter har sin grund i hennes kristna tro och hon har fått hjälp i den rättsliga kampen av den amerikanska kristna lobbyorganisationen Alliance Defending Freedom, ADF.

Ekot avslöjade tidigare i år att rättsfallet är del av en internationell kampanj för att påverka aborträtten i Europa.

En del krav preskriberade

En del av Ellinor Grimmarks krav ansåg Arbetsdomstolen var för gamla, preskriberade, andra påståenden hade hon inte fört i bevis.

Det som återstått för Arbetsdomstolen att bedöma är tre anställningar som barnmorska som Ellinor Grimmark inte fått efter att hon förklarat att hon vägrar arbeta med aborter. Arbetsdomstolen har prövat Ellinor Grimmarks religionsfrihet och hennes samvetsfrihet enligt Europakonventionen samtidigt.

Och Arbetsdomstolen anser att det inte rör sig om diskriminering eftersom beslutet att inte anställa barnmorskan inte var på grund av hennes religiösa tro utan på grund av att hon just vägrade arbeta med aborter. Arbetsdomstolen menar också att det inte skett någon kränkning av barnmorskans åsikts- och yttrandefrihet.

Tas fallet upp i Europadomstolen måste Sverige motivera hur och varför man avviker.

Lise Donovan, chefsjurist på TCO, säger att det var väntat att Arbetsdomstolen skulle döma till arbetsgivarens fördel i frågan.

– Man har prövat fallet mot diskrimineringslagen och sett att det inte utgör diskriminering eftersom beslutet att inte erbjuda barnmorskan anställning inte grundades på hennes religiösa övertygelse. Beslutet berodde i stället på att hon förklarat att hon inte avsåg att utföra vissa arbetsuppgifter som befattningen avsåg, säger Lise Donovan.

Och ”typiskt sett” har man inte rätt att välja bort arbetsuppgifter.

– Vi har anställningsfrihet i Sverige, arbetsgivare har rätt att välja vem man anställer så länge det inte utgör diskriminering.

Sticker ut i Europa

Men Ellinor Grimmark har tidigare sagt att hon kommer överklaga vidare till Europadomstolen. Och på grund av fallets natur är det möjligt att det, till skillnad från otaliga andra fall som överklagas, också skulle tas upp av domstolen.

– Jag skulle tro att fallet tas upp i Europadomstolen eftersom det är en principiellt viktig fråga, säger Lise Donovan.

Och i Europa är det Sverige som är den udda fågeln i frågan. I Europa är det nämligen betydligt vanligare att samvetsvägran att delta i abort respekteras bland vårdpersonal.

– Tas fallet upp i Europadomstolen måste Sverige motivera hur och varför man avviker från den samsyn kring samvetsvägran i samband med abort som finns i stora delar av övriga Europa. Det är inte helt lätt, och det hade nog varit enklare om Norge och Danmark haft samma syn som Sverige, men det har de inte, säger Lise Donovan.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar