Tufft för staten att tävla om IT-specialisterna När myndigheterna digitaliseras måste också staten vara med och slåss om de eftertraktade IT-specialisterna. Foto: David Magnusson/SvD/SCANPIX.

Tufft för staten att tävla om IT-specialisterna

Bristyrken Digitaliseringen på myndigheterna gör att staten i allt högre grad måste vara med och konkurrera om de attraktiva IT-specialisterna. Det ställer högre krav på löner och karriärmöjligheter, menar ST.
13 dec 2016 | 15:02
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Datavetare och andra IT-specialister tillhör de yrkesgrupper som vid sidan av ekonomer och jurister behöver rekryteras i ökad grad inom staten under de kommande fem åren. Det tror ST i en ny prognos över rekryteringsbehov i staten fram till och med 2020.

– Det har att göra med att många myndigheter håller på med stora digitala förändringar, man samordnar och förenklar, och fler och fler handlingar är digitala, säger Marie Martinsson, utredare och författaren bakom rapporten Framtidsjobb i staten.

140 000 behöver anställas

ST:s prognos bygger delvis på en enkät till rekryteringsansvariga på myndigheter, lärosäten och statliga bolag. Enligt ST:s beräkningar kommer staten att behöva rekrytera drygt 140 000 personer fram till och med 2020, varav de flesta är ersättningsrekryteringar. På uppdrag av ST har Novus också gjort en enkätundersökning bland unga vuxna om deras inställning till att arbeta inom staten.

Vilka möjligheter ser ni för just staten att lyckas locka IT-specialister?

– Staten tvingas konkurrera med inte minst kommunerna som behöver rekrytera många, liksom med privat sektor och internationella företag. Då man behöver titta på till exempel löneläget.

– HR-specialisterna inom staten säger själva att de skulle vilja kunna erbjuda kompetens- och karriärutveckling så att staten skulle kunna ge attraktiv karriär- och löneutveckling, fortsätter Marie Martinsson.

Enligt Arbetsgivarverkets statistik har staten en personalomsättning på 11 procent (2015). Enligt Marie Martinsson är det vanligt att yngre som börjar jobba i staten försvinner vidare efter några år för att få skjuts i karriären och en bättre löneutveckling.

Höjd kompetens

Kompetensnivån har generellt höjts i statliga rekryteringar på senare år.

– Nu söker man uteslutande folk med högskole- och universitetsexamen, och man har lagt in erfarenhet från myndighetsutövning, säger Marie Martinsson. För jurister har tingsmeritering och EU-rätt blivit viktiga meriter.

Efterfrågan på administratörer och vaktmästare minskar däremot, men också på chefer. Det sistnämnda, menar ST, skulle kunna vara ett uttryck för att arbetslivet specialiseras mer och mer, och att fler blir sin egen chef och rapporterar direkt till en högre chef.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos som kom i början av december visar att underskottet redan är stort på utbildad arbetskraft inom teknik och IT, och att bristen väntas öka ytterligare under de kommande två åren.

13 dec 2016 | 15:02
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev