Rättsstaten i kris efter GW:s besked På justitiedepartementet diskuteras just nu möjligheten att utveckla någon form av signal där rättsvårdande myndigheter ska kunna kalla på den 73-årige kriminologiprofessorn i yttersta nödfall. Observera att artikeln är satir. Foto: Anders Wiklund

Satir Rättsstaten i kris efter GW:s besked

Satir Andelen uppklarade brott i Sverige minskar kraftig, rapporterar Brottsförebyggande rådet. Orsaken är att Leif GW Persson beslutat sig för att hoppa av SVT:s Veckans brott.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Att det inte längre finns en kriminologiprofessor som grymtande kan tala om exakt hur en gärningsman tänker eller agerar gör att utredningarna samlas på hög, säger källor inom Nationella operativa avdelningen.

Uppklarningsprocenten för grova brott är sedan i onsdags, då det sista programmet sändes, den lägsta på 16 år. Enligt en undersökning gjord av BRÅ ökar nu oron bland svenskar för att själva utsättas för brott. Sedan Leif GW Persson i tisdags meddelade att lämnar SVT och Veckans brott för att istället gå till den konkurrerande kanalen TV4 upplever 42 procent av medborgarna en ökad otrygghet i sin vardag, en ökning med 29 procent jämfört med föregående vecka.

Jag tror att det skapar en känsla av utsatthet och rädsla som på sikt riskerar att urholka förtroendet för rättsstaten.

Frågan man inom polis och rättsväsende just nu ställer sig är vad som händer med ett samhälle vars befolkning upplever att de inte har en halvsovande kriminologiprofessor att vända sig till med frågor om brott och straff.

– Jag tror att det skapar en känsla av utsatthet och rädsla som på sikt riskerar att urholka förtroendet för rättsstaten. I värsta fall kan det uppstå situationer där människor väljer att ta lagen i egna händer, säger högsta domstolens ordförande, justitierådet Stefan Lindskog.

Uppklarningsprocenten för grova brott är sedan i onsdags, då det sista avsnittet av SVT:s Veckans brott sändes, den lägsta på 16 år. Observera att artikeln är satir.
Foto: Fredrik Sandberg

Även advokatsamfundet har uttryckt oro för Leif GW Perssons beslut att i framtiden inte medverka i Veckans brott.

– Ett rättssamhälle behöver en polisiär auktoritet som i direktsändning fipplar med sina glasögon och utstöter märkliga ljud. Annars riskerar man på sikt att underminera det allmänna rättsmedvetandet, säger advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Ett rättssamhälle behöver en polisiär auktoritet som i direktsändning fipplar med sina glasögon och utstöter märkliga ljud.

På justitiedepartementet diskuteras just nu möjligheten att utveckla någon form av signal där rättsvårdande myndigheter ska kunna kalla på den 73-årige kriminologiprofessorn i yttersta nödfall. Ett förslag är att i skarpt läge kunna rikta en kraftig strålkastare mot himlen med initialerna ”GW”.

I väntan på att Leif GW Perssons nya planerade program i TV4 ska börja sändas i höst har Nationella operativa avdelningen gått upp i stabsläge. Nationella insatsstyrkan står redo att ingripa i särskilt våldsutsatta områden.

En jobbig värld har sökt Leif GW Persson på restaurangen Pontus by the sea för en kommentar, dock utan framgång.

Om skribenten
En jobbig värld av Lars Berge

Relaterad läsning

Hämtar fler artiklar