Krav utbytta för besöksnäringen

9 mar 2016 | 14:22
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I dag utbytte parterna inom besöksnäringen sina avtalskrav. Hotell- och restaurangfacket vill ha en allmän lönehöjning motsvarande 745 kronor i månaden på en heltidslön. Dessutom vill man bland annat begränsa möjligheten att visstidsanställa och förbättra schemaläggningar så att det normala är att en anställd är ledig två dagar en vanlig vecka och att det ska krävas särskilda skäl för att förändra ett lagt schema.

Enligt arbetsgivarorganisationen Visita motsvarar 745 kronor en procentuell höjning på 3,3 procent, vilket de ser som orimligt. De skriver i sina krav ”Förhandlingar om löner, andra ersättningar samt allmänna villkor ska rymmas inom märket vilket inte får överskridas”. Facken inom industrin har föreslagit ett märke på 2,8 procent.

Arbetsgivarna påpekar också att branschen redan har fått högre lönekostnader i och med de höjda arbetsgivaravgifterna för unga. Men i en kommentar till tidningen Arbetet säger HRF:s avtalssekreterare Malin Acktoft:
– När arbetsgivaravgifterna sänktes sa Visita: ”Arbetsgivaravgifter ska inte blandas in i lönebildningen”. När de nu höjs säger vi: ”Arbetsgivaravgifter ska inte blandas in i lönebildningen”.

9 mar 2016 | 14:22
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev