Facklig kritik mot reseavdraget Regeringen vill riva upp beslutet om reseavdrag som skulle bli mer färdmedelsneutralt. Förslaget väcker facklig kritik. Foto: Fredrik Sandberg/ TT

Facklig kritik mot reseavdraget

Klimatpolitik Både LO och TCO kritiserar att regeringen vill riva upp reseavdraget som skulle bli bättre för dem som reser kollektivt till jobbet. LO anser att det gynnar höginkomsttagare att riva upp förslaget och TCO menar att det behövs ett reseavdrag som stöttar kollektivtrafik om klimatmålen ska kunna nås.
2 nov 2022 | 09:35
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0

Riksdagen har efter en lång process beslutat att ändra det nuvarande reseavdraget, som framför allt ger bilister som pendlar till jobbet möjlighet att göra skatteavdrag för resorna.

Regeringen vill gynna dem som kör bil

Det nya reseavdraget skulle ge större möjlighet för fler personer att göra avdrag för resor och i större utsträckning gynna dem som väljer att resa kollektivt. Det fanns också en viss kompensation för dem som bor i glesbygd utan utbyggd kollektivtrafik.

Men den nya regeringen vill riva upp förslaget och behålla dagens system, som gynnar den som kör bil.

Unionen är positiva till att det höjda avdraget för resor med egen bil i tjänsten

Samtidigt ska nivån justeras upp något för arbetsresor med egen bil, vilket välkomnas av exempelvis Unionen som svarar Arbetsvärlden i en skriftlig kommentar att ”Unionen är positiva till att det höjda avdraget för resor med egen bil i tjänsten nu genomförs, men är fortsatt kritiska till att en indexuppräkning saknas.”

Förslaget har skickats ut på remiss. Nu har svaren kommit in.

Några remissinstanser, som Motorbranschens riksförbund, tillstyrker regeringens förslag i sin helhet.

Även Svenskt Näringsliv, som svarar genom Näringslivets skattedelegation, menar att nuvarande reseavdrag är bra och inte bör blandas ihop med klimatpolitik.

290 000 förlorar möjlighet att göra avdrag

Men många remissinstanser är kritiska.

Buss- och tågföretagen för att förslaget gynnar dem som åker bil i stället för kollektiva färdmedel.
Norrlandskommunerna för att kompensationen för dem som bor i glesbygd försvinner.

Sveriges kvinnoorganisationer är en av flera remissinstanser som svarar att förslaget är orättvist eftersom det ökar statens utgifter med 1,6 miljarder samtidigt som 290 000 färre kommer att kunna utnyttja det.

För fackens räkning har LO och TCO svarat.

Förslaget är behäftat med ett stort skattefel

LO håller med om att förslaget är ojämlikt och missgynnar höginkomsttagare ”på ett orimligt sätt.” Dessutom anser LO att förslaget ”missgynnar kollektivtrafik, vilket har negativa konsekvenser för klimat och miljö. Dessutom är det behäftat med ett stort skattefel”.

TCO menar att det förslag, som tidigare tagits fram för att baseras på avstånd i stället för färdmedel, gynnar resor med kollektivtrafik, vilket är nödvändigt för att klara klimatmålen.

TCO konstaterar att förslaget antogs av riksdagen i bred enighet och att skälen för att behålla dagens system i stället för det riksdagen nyligen antagit är ”mycket vaga”.

2 nov 2022 | 09:35

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev