Skapa en arbetsmiljö där funktionsnedsatta tar plats! Det effektivaste verktyget mot diskriminering är dialogen och det förebyggande arbetet, skriver Unionen Stockholm. Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX
Debatt

Skapa en arbetsmiljö där funktionsnedsatta tar plats!

Debatt Vi märker att inte alla arbetsplatser har människors kompetens som huvudfokus. Därför vill vi på internationella funktionsnedsättningsdagen tipsa om fem åtgärder som varje arbetsgivare bör gå igenom för att skapa en inkluderande arbetsplats, skriver Unionen Stockholm.
3 dec 2018 | 10:50
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Idag är det internationella funktionsnedsättningsdagen (International Day of Persons with Disabilities). En dag som sätter fokus på allas lika rättigheter och möjligheter.

Unionen Stockholm organiserar snart 150 000 yrkesverksamma medlemmar i det privata näringslivet. Vi finns på fackklubbar på 2 475 arbetsplatser. Vi får ofta höra om osäkerhet och okunskap när det gäller att bemöta människor med olika utmaningar och möjligheter, inte minst när det gäller personer med funktionsvariationer.

Vi jobbar dagligen med olika fackliga kärnfrågor. Att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering är en facklig kärnfråga som alltid står högt upp på dagordningen. Vi har många kraftfulla verktyg i arbetet mot diskriminering. Vi ska se till att diskrimineringslagen följs på våra arbetsplatser. Det effektivaste verktyget mot diskriminering är dialogen och det förebyggande arbetet. Som förtroendevalda har vi kraften att göra skillnad i dialog med arbetsgivare.

Det som är bra för en person med funktionsnedsättning är oftast är bra för alla på arbetsplatsen.

Kompetensen bör vara i fokus. Människors olikheter berikar en arbetsplats och det är inte acceptabelt att personer med funktionsnedsättning får sämre utveckling på arbetsmarknaden.

Sverige ska år 2019 rapportera en andra gång till FN om hur man lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Alla som deltar i rekryteringsprocesser på arbetsplatser i Sverige bör fråga sig om allting verkligen har gjorts för att skapa en inkluderande arbetsplats.

Målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

Mångfald berikar Sverige och Unionen Stockholms regionstyrelse har alltid allas lika värde på dagordningen. Många av arbetsplatserna som vi jobbar på har anslutit sig till Agenda 2030 och jobbar aktivt mot målen. Men vi märker att inte alla arbetsplatser har en rutin som har arbetsmiljö och människors kompetens som huvudfokus. Därför vill vi tipsa om fem åtgärder som varje arbetsgivare bör gå igenom för att skapa en inkluderande arbetsplats:

1. Se över vilka krav som ställs i kravprofilen.Vad behövs för att kunna göra jobbet? Ställs krav som är ”bra att ha”, men inget måste?

2. Vid rekrytering: hur annonsen är utformad, vilka rekryteringskanaler används?

3. Utgå ifrån individen, var lyhörd och se vilka behov just denna person har. Var lyhörd inför individens egna önskemål om förhållningssätt och öppenhet, så att den personliga integriteten värnas.

4. Det är viktigt att respektera individens integritet men om personen ifråga själv önskar att vara öppen med sin funktionsnedsättning bör arbetsgivaren stödja medarbetaren i detta avseende.

5. Tänk på att det som är bra för en person med funktionsnedsättning oftast är bra för alla på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är i princip skyldig att vidta sådana stöd- och anpassningsåtgärder som är skäliga för att arbetstagare, arbetssökande eller praktikant med funktionsnedsättning ska klara arbetet.

Framtidens arbetsliv kan endast bli inkluderande om vi ökar kunskapen och ändrar attityd. Du har kraften att göra skillnad!

Maria Nilsson, Jeanette Forss, Martin Johansson, Maria Nassikas, Evelyn Tusach
Ordförande, regionschef och regionstyrelsemedlemmar Unionen Stockholm

Relaterad läsning

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
  1. Av Jag heter Stine Ninnesdotter 3 dec 2018:

    Jag har autism och har nu efter många år fått möjlighet att undervisa i mina ämnen – som handlar om neuropsykiatri, ptsd och processer i grupper och familjer bland annat. Det har blivit väldigt bra både för mig och för de elever som ska bli behandlingspedagoger och elevassistenter mm. Jag gör skillnad. Och jag är delaktig. Andra lär sig att funktionsnedsättning inte är samma sak som att vara värdelös i arbetslivet eller oförmögen att arbeta och vara en tillgång. De anpassningar som behövs är inte svåra att göra och flera har fått syn på möjligheter att få sina egna behov tillfredsställda vad gäller återhämtning och förberedelsetid. En vinna-vinna-situation.

  2. Av Bertil Persson 4 dec 2018:

    jag är ett exempel på den femte punkten. jag är synskadad och arbetsgivaren fick bidrag till förbättrad arbetsbelysning. Chefen passade då på att på arbetsgivarens egen bekostnad beställa till de fyra övriga arbetplatserna. Det blev lägre pris/st och alla blev nöjda.

    Heja på!

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar