Så bygger vi en ny guldålder med hundratusentals gröna jobb Vår framtid är helt avhängig av vilken politik som kommer att föras för att ställa om Sverige till ett fossilfritt land, skriver Reformisterna och presenterar en plan för hur det skulle kunna gå till. Arkivbild: Utsläpp från ASSI i Karlsborg. Foto: Björn Larsson Ask/SCANPIX
Debatt

Så bygger vi en ny guldålder med hundratusentals gröna jobb

Debatt Klimatkrisen är en existentiell fråga för svensk industri – och en möjlighet att bygga nytt, skapa nya industrier, gröna jobb och en ny guldålder för svensk välfärd. Vi presenterar nu en djärv och konkret plan för hur Sverige kan ställa om – en grön ny giv för Sverige, skriver S-föreningen Reformisterna.
26 mar 2021 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Är du oroad över klimatkrisen, men också över vad som kommer att hända med ditt jobb och industrin där du bor? Framtiden för svenska jobb, svensk industri och svensk välfärd är helt avhängig av vilken politik som kommer att föras för att ställa om Sverige till ett fossilfritt land.

Hittills har det inte funnits någon tydlig plan för hur Sverige ska ställa om – förrän nu. S-föreningen Reformisterna presenterar nu för första gången en heltäckande, fullt finansierad plan för en rättvis grön omställning, där staten tar en ledande roll för att både stärka svensk industri och trygga arbetstagare. En plan som skulle göra Sverige fossilfritt 2035, skapa minst 200 000 nya gröna jobb och stärka välfärden. Vi kallar det en grön ny giv för Sverige.

Vår välfärd bygger på sektorer som idag släpper ut stora mängder växthusgaser

Omställningen är en existentiell fråga, inte bara för klimatet utan också för svensk industri och Sveriges ekonomi. Vår välfärd bygger på sektorer som idag släpper ut stora mängder växthusgaser. Ett misslyckande att ställa om innebär helt enkelt att det i framtiden inte kommer att finnas någon efterfrågan på de produkter vi livnär oss på.

Många länder och regioner har redan insett detta och växlat upp med en strategisk industripolitik. Ska industrinationen Sverige hänga med i utvecklingen och även i framtiden ligga i framkant så behöver vi verkligen växla upp – för klimatets, jobbens och välfärdens skull. Staten måste också ta ett större ansvar för att se till att omställningen blir trygg, att människor får möjlighet att vidareutbilda sig och kan få nya jobb där gamla försvinner.

Med en statlig investeringsbank och ett nytt finanspolitiskt ramverk som möjliggör lånefinansiering mobiliseras under de första åren uppemot 100 miljarder kronor per år

Detta är Reformisternas plan.

Med en statlig investeringsbank och ett nytt finanspolitiskt ramverk som möjliggör lånefinansiering mobiliseras under de första åren uppemot 100 miljarder kronor per år till industrisatsningar i framtidens tekniker – grön vätgas, batterier, hållbara biodrivmedel, koldioxidlagring, fossilfritt stål och cement. Vi föreslår en omfattande utbildningssatsning för att ge människor möjlighet att ta sig an nya gröna jobb, och en jobbgaranti för människor och lokalsamhällen som drabbas av omställningen så att ingen lämnas utanför. Och vi föreslår en stor satsning på utbyggd kollektivtrafik och subventionerade lån till miljöbilar för att göra det möjligt för alla att pendla och delta i arbetsmarknaden på ett klimatvänligt sätt.

Tre fjärdedelar av jobben skulle komma från energieffektiviseringar av bostäder och satsningar på ny, grön infrastruktur

Vi räknar konservativt med att vår satsning skulle skapa runt 200 000 nya arbetstillfällen de första åren, med betydligt större potential på sikt. Det skulle sannolikt vara den största jobbskapande satsningen sedan efterkrigstiden. Full sysselsättning skulle återigen kunna bli verklighet i Sverige.

Tre fjärdedelar av jobben skulle komma från energieffektiviseringar av bostäder och satsningar på ny, grön infrastruktur. Genom satsningar på nya industrier och upprustning och omställning av befintlig infrastruktur och industri väntas nya arbetstillfällen växa fram i hela landet. Vi ser redan denna trend med de industrisatsningar som görs i norra Sverige, där den största utmaningen nu är brist på utbildad arbetskraft. Arbetsförmedlingen uppmanar svenskar i hela landet att vidareutbilda sig och flytta norrut, där det kommer att finnas stora möjligheter för den som har kompetens och är villig att flytta. Historien känns igen i många gamla industriorter.

Det är med den här planen som vi vill att Socialdemokraterna går till val år 2022. En socialdemokratisk politik som återigen ingjuter hopp och framtidstro.

Fotnot: Rapporten En grön ny giv för Sverige diskuteras på ett klimatpolitiskt seminarium den 27 mars.

Markus Kallifatides, ordförande Reformisterna, Annie Ross, programchef inom hållbart företagande och styrelseledamot, Tilda Lundgren, civilingenjör i industriell ekonomi och medlem

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar