Företagshälsan redo att vaccinera på arbetsplatsen Sveriges Företagshälsor vill att företagshälsan ska kunna hjälpa till vid vaccinering mot covid-19. Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Debatt Företagshälsan redo att vaccinera på arbetsplatsen

Vaccinering Låt företagshälsan få uppdrag att hjälpa till med det omfattande vaccinationsarbetet när fas 4 ska genomföras. Regionernas svårighet att hantera den komplexa situationen en pågående pandemi innebär har visat sig vid ett flertal tillfällen. Företagshälsan har vaccinkunnig medicinsk personal i tusental som kan komma ut till arbetsplatserna omgående skriver Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor.
22 mar 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Coronaepidemins fasta grepp om världen har varit synnerligen påtagligt under hela året. När vi nu äntligen kan se ljuset i tunneln och, långt mycket tidigare än vad någon kunde ana, går in i ett skede att vaccinera oss ut ur pandemin behöver alla resurser som finns tas i anspråk.

Öppnas möjligheten att vaccinera sig på arbetsplatsen blir det både smidigare och lättare för alla, såväl individen, arbetsgivaren som samhället i stort.

Vi tog tidigt, redan förra sommaren, kontakter med alla regioner, politiker och övriga samhällsaktörer för att få igång en dialog om hur företagshälsovården skulle kunna vara behjälplig. Responsen från regionerna under några månader kan väl sammanfattas vara sådär. Inom företagshälsovårdsbranschen arbetar omkring 4500 arbetsmiljöexperter, övervägande delen medicinsk personal såväl företagsläkare som företagssköterskor. Vana att hantera vaccinationer i arbetslivet för smittoämnesexponering, utländska tjänsteresor och återkommande influensavaccineringar med mera. Många var också med under svininfluensan när företagshälsans tjänster togs i anspråk.

Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor.
Foto: Juliana Wiklund

Smidigare att vaccinera sig på arbetsplatsen

Stora delar av tjänstemannasektorn har haft möjlighet att förlägga sin arbetsplats till hemmet men tusentals och åter tusentals är fortfarande på jobbet, hela LO-kollektivet, skola, vård, handel, transport och många fler. Öppnas möjligheten att vaccinera sig på arbetsplatsen blir det både smidigare och lättare för alla, såväl individen, arbetsgivaren som samhället i stort. Att undvika frånvaro från arbetet som en vaccination hos husläkaren i närheten av hemmet kan innebära betyder mycket för schemaläggningar och hantering av ett väl fungerande samhällsliv.

De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Nyheter

Företagshälsovården kan avlasta regionerna

Eva Nordmark har uttalat sig positiv till att vaccinationer ska kunna ges på jobbet, det ökar möjligheten att nå vaccinmålet. Därför måste regionerna nu släppa rädslan att göra fel och försöka göra rätt. Vi har ett gemensamt mål och får inte stirra oss blinda på alla hinder.

Det finns stora möjligheter inom de regelverk som existerar bland annat inom LOU. Upphandlingslagstiftningen omfattar snabbspår för brådskande situationer i olika grad och det finns inga beloppsgränser. Om synnerlig brådska råder kan man vända sig direkt till valfri leverantör för att snabbast möjligast kunna tillgodose akuta behov. Även om man i första hand givetvis behöver kontrollera om det är möjligt att avropa från befintliga ramavtal, förlänga avtal eller göra tilläggsköp från befintligt kontrakt. Det finns några goda exempel, som region Östergötland, som fler regioner bör fundera över.

Att använda sig av Företagshälsovården innebär inte bara en konkret
avlastning för regionerna, vi vet dessutom vad som behöver ordnas upp på en arbetsplats inför en vaccination. Vi har rutinerna och den medicinska kunskapen, låt oss få använda den!

Peter Munck af Rosenschöld
vd för Sveriges Företagshälsor

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar