Facebook sänker lönen om du jobbar i fattigt område Mark Zuckerberg lovar anställda diffrentierad lön beroende på var de bor. Fel enligt Ann-Therese Enarsson på Futurion. Foto:Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via AP, respektive Ola Hedin/Futurion.
Debatt

Facebook sänker lönen om du jobbar i fattigt område

Distansarbete lär bli allt vanligare. Kommer världen då att följa Mark Zuckerbergs nya lönemodell? Facken måste fundera på sin roll i en ny arbetssituation, skriver Ann-Therese Enarsson, vd Futurion.
29 maj 2020 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Facebooks Mark Zuckerberg gick nyligen ut och sa att alla anställda ska kunna få jobba hemifrån oavsett var de bor. Men lönen ska justeras efter boplatsens köpkraft. Är det rimligt att värdera distansjobb efter ort? Ska geografi avgöra våra löner snarare än kompetens?

Vi ser just nu en revolution på arbetsmarknaden. Aldrig har så många arbetat hemifrån som nu. Eller i alla fall, sedan tiden då de flesta bönder och hantverkare arbetade och bodde på samma plats. Pandemin påskyndar en utveckling som redan var påbörjad, vilket innebär att den del av arbetskraften som kan jobba hemifrån gör det. De boende i storstadsregionerna är, enligt en SOM-undersökning på Futurions uppdrag, mest positiva och det finns även ett samband mellan att ha en hög utbildning och/eller inkomst och att vara positiva till att många jobb går att sköta på distans. Endast drygt hälften av LO-medlemmarna är positiva medan fler än 7 av 10 av medlemmarna i TCO och Saco är det.

Många arbetsgivare har också tagit täten vad gäller distansjobbandet. Twitter stänger exempelvis ned alla sin arbetsplatser resten av året och i veckan tillkännagav Facebook att alla anställda ska kunna få jobba hemifrån oavsett var de bor. Kruxet är bara att Facebook kommer att justera lönen efter boplatsens köpkraft. Det betyder helt enkelt att om du bor i svindyra San Fransisco får du mer i lön för att dina levnadskostnader är högre än om du bor och arbetar från låt säga Idaho. Väljer du att flytta från storstaden får du alltså räkna med lönesänkning. Att i lönesättningen ta hänsyn till levnadsomkostnaden är inget nytt. Men hur mycket ska det få spela in i en tid då kompetens är flytande och flyttbar och möjligheten att jobba på distans är självklar?

Facebook och Twitter är amerikanska stora arbetsplatser som inte tvekar att gå sin egen väg. Men den väg de väljer att ta kan mycket väl följas av många andra arbetsgivare, både i USA och i Sverige.

Facebook och Twitter är amerikanska stora arbetsplatser som inte tvekar att gå sin egen väg. Men den väg de väljer att ta kan mycket väl följas av många andra arbetsgivare, både i USA och i Sverige.

Utmaningarna är många med distansjobbandet. Arbetsgivare och chefer har ett uttalat ansvar för medarbetarnas fysiska och psykiska arbetsmiljö, och det finns en allvarlig baksida av distansjobbandet som kan leda till bland annat missbruk och psykisk ohälsa. Höga krav ställs också på den som leder på distans, där det gäller att motivera, följa upp och delegera, samtidigt som avstämningar om mående och arbetsmiljö krävs. Men att en av utmaningarna och förändringarna med ökat distansjobbande kan innebära att din lön skulle sänkas för att du lämnar storstan är nog främmande för många. Det krockar med den brett förankrade principen om rätten till lika lön för lika arbete.

Det finns mycket att rusta sig för inför framtidens arbetsliv med utökade möjligheter till distansarbete. För även efter pandemin kommer många människor – av olika skäl – att arbeta på distans.

En annan fråga gäller nyanställda som behöver bli coachade och komma in i en arbetsgemenskap präglad av lagkänsla. Mark Zuckerberg skriver på Facebook om ”new hires” som en grupp som kan komma i kläm när vi inte ses på jobbet. Vi vet att många unga redan i dag går in i arbetslivet med bilden av att arbetsmiljö, anställningsförhållanden och en hållbar karriär hänger på dem själva, och den bilden kan komma att förstärkas efter corona om man inte aktivt arbetar emot det.

Vi behöver helt enkelt vara förberedda på en framtid där distansarbete blir allt mer vanligt. Hur ser fackens uppgift ut vid kraftigt ökat distansjobbande? Och går det att göra hembesök som skyddsombud? Hur mycket ska taxeringsvärdena avgöra hur din kompetens värderas? Diskussionen om rätten till lika lön för lika arbete har aldrig varit mer aktuell.

Ann-Therese Enarsson
Vd Futurion

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Johan Fogelberg 29 maj 2020:

    Viktiga frågor. Och utmanande att enas kring. Den klassiska arbetarparollen ”lika lön för lika arbete” upplevs som sagt av många som självklar. Samtidigt gäller i många fall prissättningen av varor och tjänster utifrån vad marknaden är beredd att betala, och att marknaden betalar olika i olika sammanhang förvånar inte många heller. Jag skulle önska att både LO, TCO och SACO kunde undersöka om det finns vissa principer kring lönesättning i det nya arbetslivet som går att hitta samsyn kring.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev