TCO om utökat RUT: Gynnar män som låter tvätta sina skjortor Kemtvätt - mer till för mäns skjortor än familjens smutstvätt. Foto: Jessica Gow / SCANPIX

TCO om utökat RUT: Gynnar män som låter tvätta sina skjortor

RUT-utredning TCO är starkt kritiskt till utvidgningen av RUT-tjänsterna till exempelvis tvättinrättningar och höjningen av RUT-avdraget som en statlig utredning föreslår.
– Varje kvinna med småbarn vet att du inte kan ta med tvättkorgen till tvättinrättningen och få den sorterad och tvättad efter olika färger.
Carl von Scheele
3 feb 2020 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Förslagen strider mot RUT-avdragets ursprungliga idé och bör inte genomföras, säger Karin Pilsäter, skattepolitisk expert på TCO.

Den statliga RUT-utredningen lämnade sitt första delbetänkande sent på fredagseftermiddagen. Där föreslår utredaren Ulf Rehnberg att RUT-tjänsterna utvidgas till anlitande av tvättinrättningar utanför hemmet, till ommöblering i hemmet och transporttjänster när man vill sälja sina begagnade möbler eller ställa dem i magasin.

En ny avdragsgill tjänst, som ännu inte finns i arbetslivet, föreslås också. Den som yrkesmässigt går hem till någon som är bortrest och till exempel vattnar blommor och tar in posten ska också omfattas av RUT-systemet.

Karin Pilsäter är skattepolitisk utredare på TCO. Foto: TCO

Snart kommer organisationer för olika företagsbranschen lobba för att vilka typer av tjänster som helst ska ingå i RUT.

Dessutom föreslås en höjning av RUT-avdraget till 75 000 kronor om året. Det är den andra höjningen på kort tid av avdraget som för ett år sedan låg på max 25 000 kronor.

Utredningsdirektivet speglar januariavtalet mellan regeringspartierna och Centern och Liberalerna. I punkt 16 med rubriken ”En gynnsam beskattning av växande företag” står att RUT-avdraget ska utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster, att taket för avdraget tredubblas och att förändringarna införs i budgetpropositionen nästa år.

– Man kan säga att det var ett beställningsjobb. Jag skulle föreslå hur vissa tjänster kunde inkluderas i RUT-avdraget. Vi har inte bedömt lämpligheten, utan studerat hur detta kan införas.

”Barnfamiljstvätt kan man inte lämna bort”

På TCO hävdar Karin Pilsäter, skattepolitisk expert och utredare, att utvidgningen i januariavtalet och RUT-utredningen strider mot den grundläggande idé med RUT-tjänster. När de infördes skulle de underlätta livspusslet.

Det leder i det här fallet till att ett annat företag förlorar en kund.

Hon är exempelvis kritisk till den nya möjligheten att lämna in tvätt på tvättinrättning. Hon ser det som en manlig idé att kunna lämna in sina skjortor, men det underlättar knappast livspusslet.

– Varje kvinna med småbarn vet att du inte kan ta med tvättkorgen till tvättinrättningen och få den sorterad och tvättad efter olika färger. Barnfamiljstvätt kan man inte lämna bort.

Hon menar också att förslaget om tvättinrättningar är ett principbrott mot RUT-idén i ett annat perspektiv. Tjänster som utförs utanför hemmet ska inte omfattas.

– Snart kommer organisationer för olika företagsbranscher lobba för att vilka typer av tjänster som helst ska ingå i RUT.

Hon drar en parallell till hur RUT-avdraget för barnpassning utvecklades till att omfatta läxhjälp, som i sin tur utvecklades till att omfatta även gymnasieelever.

– Det är principiellt fel. Stöd i skolarbetet ska inte vara en privatekonomisk fråga.

Andra branscher förlorar kunder

Hon varnar för att politikerna slagit in på fel väg när de utvecklar RUT på det här sättet.

– Med förevändningen att jobb skapas till nyanlända håller branscherna på att trumfa igenom nya affärsmöjligheter för sig själva. Kom ihåg att om skatterabatten är 50 procent kunde kunden ha köpt något annat för den andra 50 procenten. Det leder i det här fallet till att ett annat företag förlorar en kund.

Nyhetsbrev
Utvärdering visar dessutom att inte fler nyanlända får dessa jobb, tillägger Pilsäter.

TCO har just släppt rapporten ”Var rädd om RUT”. Av den framgår att man varken vill höja taket över dagens 50 000 kronor eller utvidga rutavdraget till nya områden.

Ett viktigt krav är att införa ett tak för rutavdraget per timme. I dag kan tjänster med mycket höga timkostnader subventioneras. Ett exempel i rapporten är IT-service i hemmet, som kan ha en pris på 400 – 600 kronor per påbörjad halvtimme, vilket är 1 600 – 2 400 kronor i timmen.

TCO vill begränsa avdraget till högt 250 kronor per timme och totalt 50 000 kronor per år.

Carl von Scheele
3 feb 2020 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev