SiS är Sveriges farligaste myndighet för unga tjejer Simona Mohamsson (Liberalerna) menar att Statens institutionsstyrelse måste läggas ner efter skandalerna. Foto: TT.
Krönika

SiS är Sveriges farligaste myndighet för unga tjejer

Barn utsätts för övergrepp och våldtäkter och uppmanas sälja sex på SiS-hem. Det är dags att lägga ner Statens institutionsstyrelse i sin nuvarande form och istället ta efter Norge, skriver Simona Mohamsson, Liberalerna.
26 apr 2023 | 08:07
+1
6
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
2

Tvångslagstiftning − mer makt än så kan inte enskilda politiker och samhälle ha. Föreställ dig en brokig uppväxt, där våld och missbruk har varit återkommande inslag. Detta har format dig och dina beteenden. Beteenden som kan få dig att skada sig själv eller andra i din omgivning. Du behöver att samhället ska fungera som en snäll storasyster. Alltså: öka friheten där den saknas – vara ett föredöme när hon ställer krav och håller dig borta från trubbel. Vad händer då när samhället istället blir som en toxisk pojkvän som fortsätter att skapa trubbel. Du har hamnat på Sveriges farligaste myndighet.

Unga i samhällets tvångsvård blir tagna på rumpan och brösten vid visitation och nedläggning, blir erbjudna droger och cigaretter i utbyte mot sex och blir utsatta för sexuella trakasserier, övergrepp och till och med våldtäkter. Unga tjejer som ska få behandling för att sluta sälja sex blir erbjudna narkotikaklassade läkemedlet i utbyte mot en lap dance av manliga anställda.

Statens institutionsstyrelse (SiS) gick upp i stabsläge den 21 juni 2022 med hänvisning till platsbrist. Sedan dess har uppmärksamheten kring SiS inte avstannat och det med all rätt. Över 200 fall av sexuella kränkningar och våld har rapporterats in från boende på SiS-hem de senaste åren, visar en studie gjord av flera barnrättsorganisationer. Istället för att få hjälp blev jag utsatt för sexuella övergrepp var rubriken på en rapport från 2020, i den vittnar unga om olika slags sexuella övergrepp och trakasserier begångna av personal på statliga ungdomshem som drivs av (Sis).  Kan Statens institutionsstyrelse vara Sveriges farligaste myndighet?

Det finns flera brister med SiS. En av de största  är att många av ungdomarna som hamnar på  SiS inte får den hjälp de behöver. Istället för behandling för sina problem blir de ofta instängda i en institution där de får mycket lite stöd och inte den individuella hjälp som de behöver. Detta kan leda till att ungdomarna inte utvecklas på ett positivt sätt, utan istället blir kvar i samma beteendemönster som ledde till att de hamnade på SiS. 

Unga får ett samhälle som utnyttjar dem

Att lägga ner SiS helt och hållet är inget alternativ menar vissa. Det finns helt klart ungdomar som behöver behandling på låsta institutioner, både för att skyddas från sig själva och skydda andra. Detta visar inte minst den senaste tidens våldsvåg. Men vad är syftet om vården som är utlovad inte levereras? En ny generation ungdomar blir inte bara berövade sin autonomi utan också berövade  tron  på ett medmänskligt  samhälle. Ett samhälle som stöttar dig, inte utnyttjar dig.

Dags att lägga ner SiS i sin nuvarande form. Det som behövs är bättre vård och mindre tvång.

I dagsläget kan det dröja flera veckor innan samhällets mest våldsamma ungdomar placeras på en låst institution. Landets socialkontor står inför en situation med kötid på flera veckor – där de inte kan placera dessa ungdomar på en låst institution. Jag tycker att det är sorgligt hur tyst det varit från våra kommunpolitiker när SiS inte kan utföra den vård som ingen annan har laglig rätt att genomföra. Kommunpolitiker i landets alla socialnämnder är de som beslutar om tvångsvård men de verkar vara helt ointresserade av att följa bristerna hos SiS, trots att detta allvarligt försvårar att genomföra deras uppdrag. 

Norge har effektivare system

Andra länder har  en annan approach till behandlingen av ungdomar med sociala problem. I Norge, till exempel, har man ersatt ungdomsfängelser och låsta institutioner med öppna institutioner där ungdomarna har tillgång till utbildning, yrkesvägledning och psykologisk hjälp. Detta har visat sig vara en mycket mer effektiv behandlingsmetod än att bara sätta ungdomarna i en låst institution, som här i Sverige.

Det är hög tid att erkänna att SIS inte fungerar som det borde och att i alltför många fall gör mer skada än nytta. Vi kan inte fortsätta att låta ungdomar hamna i farliga situationer på en statlig institution utan att ta ansvar för att hjälpa dem på ett adekvat sätt. Institutionsmiljön är skadlig för barn. Dags att lägga ner SiS i sin nuvarande form. Det som behövs är bättre vård och mindre tvång. Sveriges farligaste myndighet behöver bli samhällets snälla storasyster. 

26 apr 2023 | 08:07
Om skribenten
Lokalpolitiker Göteborg (L)

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev