Notan blir hög för samhället om facken berövas skyddsombuden Att, som vissa politiker, beskriva de fackliga arbetsmiljöombudens arbete som ”omodernt” vittnar om stor okunskap i arbetsmiljöfrågor., skriver Unionens ordförande Martin Linder. Foto: Camilla Svensk
Debatt

Notan blir hög för samhället om facken berövas skyddsombuden

Debatt I morgon torsdag när riksdagens arbetsmarknadsutskott bereder motioner, vill ett par riksdagspartier skrota den modell vi har idag där facket utser skyddsombud. Unionen accepterar inte att den välfungerande modell monteras ned av politikers okunskap. Ett bättre alternativ finns helt enkelt inte, skriver Unionens ordförande Martin Linder.
11 mar 2020 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Nu höjs röster för att skrota den modell vi har idag, där facket utser skydds- eller arbetsmiljöombud, för att ersätta den med inspektörer eller ”oberoende arbetsmiljörådgivare”.

Att ha starka arbetsmiljöombud innebär att problem kan uppmärksammas innan medarbetarna blir sjuka, och innan det orsakar stort lidande för medarbetarna och kostar stora summor pengar för arbetsgivare och samhälle.

Arbetsmiljöombuden har via fackförbunden en unik kunskap om problem kopplade till arbetsmiljön och hur man förebygger dessa. Kopplingen till facket gör att ombuden vågar och kan agera när arbetsmiljön är riskfylld och arbetsgivaren vägrar lyssna. De får igång en dialog på arbetsplatsen där man hjälps åt att hitta lösningar, även om perspektiven är olika.

Om samverkan går förlorad riskerar problemlösning att bytas mot fler konflikter på arbetsplatserna.

Tar man bort kopplingen till facket är inte arbetsmiljöombudet längre en jämbördig part till arbetsgivaren och får därmed svårare att göra sitt jobb.

Via arbetsmiljöombudens arbete uppmärksammade Unionen tidigt den ökande stressen i arbetslivet som inte minst för Unionens medlemmar, privatanställda tjänstemän, är en bärande orsak till ohälsa. Unionen har också varit pådrivande för att få föreskriften om psykosocial ohälsa (OSA) på plats.

Att, som vissa politiker, beskriva de fackliga arbetsmiljöombudens arbete som ”omodernt” vittnar om stor okunskap i arbetsmiljöfrågor. Det är för Unionen helt obegripligt att man vill avveckla en modell som fungerar så bra.

Av de tusentals arbetsplatsbesök som Unionens regionala arbetsmiljöombud gör varje år, behöver lagens skarpa verktyg endast användas i ett fåtal fall. Det är ett bevis för att modellen är väldigt framgångsrik.

Om samverkan går förlorad riskerar problemlösning att bytas mot fler konflikter på arbetsplatserna.

Dagens modell är samhällsekonomiskt effektiv och den är dessutom medfinansierad av facket.

Om facket inte längre får medverka till en bättre arbetsmiljö på landets arbetsplatser skulle arbetsmiljöarbetet blir en angelägenhet mellan stat och arbetsgivare. Statens resurser skulle koncentreras till akuta problem och det förebyggande arbetet bli lidande. Det kan bara sluta med en hög nota för samhället och ett ineffektivt arbetsmiljöarbete med ökad ohälsa som följd.

Faktum är att dagens modell är samhällsekonomiskt effektiv och den är dessutom medfinansierad av facket. Utöver de 50 000 arbetsplatsbesök facket gör varje år, så erbjuder bara vi på Unionen, tusentals rådgivningssamtal till våra medlemmar, förtroendevalda och chefsmedlemmar och en mängd utbildningar som ger ett stort stöd till landets arbetsplatser.

Nyhetsbrev

De som förespråkar förändringar av den existerande modellen har tyvärr fastnat i en omodern beskrivning av arbetsmiljöombudens arbete som att det enbart skulle handla om fysiska utmaningar på industrigolven. Inget kunde vara mer fel.

En av vår tids största arbetsmarknadsutmaning är stress, och det orsakas framförallt av hög arbetsbelastning, otillräcklig återhämtning och ett bristfälligt ledarskap. Just dessa frågor jobbar arbetsmiljöombuden med dagligen.

Unionen accepterar inte att den nuvarande och välfungerande modellen med arbetsmiljöombud utsedda av facket monteras ned av politikers okunskap. Ett bättre alternativ finns helt enkelt inte.

Martin Linder
Ordförande Unionen

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev