”Mikroföretagare riskerar få mycket svagt socialt skydd”

Den svenska arbetsmarknadens struktur för att organisera arbete är i många avseenden präglad av fabriksverksamhet så som den såg ut … Fortsätt läsa ”Mikroföretagare riskerar få mycket svagt socialt skydd”