Visstidsfrågan svår att lösa

LAS I år är det åtta år sedan TCO anmälde regeringen till EU-kommissionen för brott mot visstidsdirektivet. Men det osäkra parlamentariska läget gör att frågan fortfarande är långt ifrån en lösning.
14 jan 2015 | 16:12
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

39 000 svenskar har varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare i mer än fem år, och av dem har 14 000 varit visstidsanställda av samma arbetsgivare i över nio år. Det visar en undersökning av SCB som släpptes i december förra året.

Lise Donovan, TCO

Lise Donovan, TCO.

I juni 2007 anmälde TCO Sveriges regering till EU-kommissionen. Detta för att de LAS-regler som då antogs av Sveriges riksdag gör det möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra utan bortre gräns. EU-kommissionen har givit TCO rätt – den har vid flera tillfällen uppmanat Sveriges regering att ändra i LAS.

– Nästa steg är att kommissionen tar Sverige till EU-domstolen. Men det är tyvärr många länder som bryter mot direktiv. EU-kommissionen försöker så långt som möjligt lösa ärendena genom dialog snarare än att direkt ta upp det i domstol, säger Lise Donovan, tf chefsjurist på TCO, som tillsammans med företrädare från Saco och LO mötte representanter för EU-kommissionen igår.

Alliansen nekade missbruk

Båda yttranden från EU-kommissionen inkom under den förra regeringen, som i sina svar till kommissionen bland annat skrev: ”Den svenska regeringen delar inte denna uppfattning. Den svenska anställningsskyddslagstiftningen erbjuder ett verkligt skydd mot varandra följande visstidsanställningar.”

Alliansregeringen tillsatte också ett antal utredningar som skulle se över frågan, men längre än så har inte ärendet kommit.

– Vi har upplevt att man har velat fördröja frågan. Möjligen har man inte kunnat komma överens inom Alliansen, säger Lise Donovan.

Ingen lösning i sikte så länge minoritetsregering styr

Den nuvarande regeringen har vid ett flertal tillfällen sagt sig vilja ändra på reglerna så att missbruket av visstidsanställningar stoppas. Men det parlamentariska läget gör att de måste få fler med sig i frågan.

– Det var också vårt budskap till kommissionen igår: Vi kan tyvärr inte nöja oss med att regeringen är välvilligt inställda, de har inte tillräcklig makt. Ni måste fortsätta pressa på i den här frågan.

Lise Donovan säger att hon tror att frågan dock kommer att få en lösning innan den kommer till EU-domstolen.

– Jag har svårt att se att till exempel Folkpartiet, som är mycket EU-vänliga, skulle vilja att det gick så långt, säger hon.

Lise Donovan påpekar att TCO inte är emot visstidsanställningar i sig, utan det är just det oändliga staplandet som är problemet.

– Det viktiga här är att alla parter måste ta sitt ansvar så att vi kan hitta en lösning på LAS som uppfyller direktivet och som både arbetstagare och arbetsgivare kan leva med, säger Lise Donovan.

14 jan 2015 | 16:12

Relaterad läsning

Visstidsdirektivet

Visstidsdirektivet (1999/70/EG) kräver att medlemsländerna ska ha regler som förhindrar missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Hur skyddet ska se ut är upp till medlemsstaterna att bestämma, men EU-domstolen har slagit fast att de måste ha ett skydd och att detta måste vara effektivt.

Svensk lagstiftning

Sedan 2007 medger LAS (Lagen om anställningsskydd) fyra typer av tidsbegränsade anställningar: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongs­anställningar och visstidsanställning av personer över 67 år. Därutöver finns möjlighet till sex månaders tidsbegränsad provanställning.

Den som varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod på antingen allmän visstidsanställning eller vikariat har rätt till en tillsvidareanställning. Dock har du inte rätt till tillsvidareanställning för en blandning av anställningsformer – du kan alltså ha haft ett vikariat i två år och en allmän visstidsanställning i ytterligare två under en femårsperiod utan att ha rätt till tillsvidareanställning. Om det dessutom är ett glapp i tid mellan de olika anställningarna kan du arbeta mer eller mindre kontinuerligt hos samma arbetsgivare under fem år utan att bli tillsvidareanställd. När sedan fem år gått kan du återigen ha samma anställningsform som när det hela började.

+ Expandera
Kommentera
Kommentera

Visstidsdirektivet

Visstidsdirektivet (1999/70/EG) kräver att medlemsländerna ska ha regler som förhindrar missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Hur skyddet ska se ut är upp till medlemsstaterna att bestämma, men EU-domstolen har slagit fast att de måste ha ett skydd och att detta måste vara effektivt.

Svensk lagstiftning

Sedan 2007 medger LAS (Lagen om anställningsskydd) fyra typer av tidsbegränsade anställningar: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongs­anställningar och visstidsanställning av personer över 67 år. Därutöver finns möjlighet till sex månaders tidsbegränsad provanställning.

Den som varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod på antingen allmän visstidsanställning eller vikariat har rätt till en tillsvidareanställning. Dock har du inte rätt till tillsvidareanställning för en blandning av anställningsformer – du kan alltså ha haft ett vikariat i två år och en allmän visstidsanställning i ytterligare två under en femårsperiod utan att ha rätt till tillsvidareanställning. Om det dessutom är ett glapp i tid mellan de olika anställningarna kan du arbeta mer eller mindre kontinuerligt hos samma arbetsgivare under fem år utan att bli tillsvidareanställd. När sedan fem år gått kan du återigen ha samma anställningsform som när det hela började.

+ Expandera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev