Visselblåsning om diskriminerande läkare utreddes aldrig – ”Märkligt resonemang” En läkare uttryckte rasistiska åsikter under ett möte med en patient. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Visselblåsning om diskriminerande läkare utreddes aldrig – ”Märkligt resonemang”

En läkare på en skånsk vårdcentral ska ha haft synpunkter på en patients rätt att stanna i Sverige samt att denne inte ansträngt sig för att integreras i samhället. Men Region Skåne avfärdade visselblåsningen. Helt fel agerat, anser yttrandefrihetsexpert Nils Funcke.
24 feb 2023 | 06:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Under ett SIP-möte (samordnad individuell plan) frågade läkaren, enligt flera närvarande, om patienten skulle flytta tillbaka till sitt hemland och hade synpunkter på om patienten borde få uppehållstillstånd i Sverige.

Patienten som enligt egen uppgift riskerar att bli fängslad och torterad i sitt hemland ska ha förklarat att det inte går att flytta tillbaka. Då ska läkaren svarat att patienten borde delta i det svenska samhället.

Mötet ägde rum i oktober 2022. Utöver patienten deltog tolk, god man, socialsekreterare, arbetsförmedlare, vårdsamordnare och ansvarig läkare i mötet.

Uttryckte sig politiskt

Under mötet ska läkaren ha fortsatt att uttrycka politiskt färgade åsikter och ifrågasatt patientens språkkunskaper.

I anmälan framgår det att läkaren ska ha framfört olämpliga åsikter gällande patientens livssituation, vilka varken hade med den medicinska eller psykiska bedömningen att göra.

Efter mötet valde socialsekreterare, arbetsförmedlare och vårdsamordnare att upprätta en visselblåsningsanmälan. Visselblåsningen upprättades eftersom läkaren enligt dem saknade empati och agerade diskriminerande gentemot patienten.

Inget allmänintresse

Region Skåne valde att inte gå vidare med anmälan och ansåg att visselblåsningen inte var ett missförhållande av allmänt intresse. Därmed föll anmälan inte inom ramen för visselblåsningstjänsten.

Regionen bad samtliga att istället kontakta vårdcentralens verksamhetschef angående händelsen. Verksamhetschefen har dock inte hört talas om händelsen.

Ska inte avgöra allmänt intresse

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke har tidigare varit kritisk mot nya visselblåsarlagen. Enligt hans mening är det inte regionens ansvar att avgöra om det finns något allmänt intresse.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.
Foto: Janerik Henriksson / TT

– Regionen ska ta det här konkreta caset och gå till botten med det oavsett om det är ett allmänt intresse eller inte, säger han.

Han anser att myndigheter inte ska prata om allmänt intresse utan att de har ett ansvar att se till att lagar och etiska regelverk följs.

– Jag tycker att det är ett märkligt resonemang av en myndighet att avvisa sådana allvarliga anklagelser med att det inte är ett allmänt intresse. Det är klart att det finns ett starkt intresse i att sådant här utreds, säger Nils Funcke.

– Antingen har läkaren blivit förtalad eller bett sig på ett sätt som inte är förenligt med god läkaretik och då måste man som arbetsgivare agera.

Enligt Nils Funcke har personer med förtroendeuppdrag ett ansvar.

– Gäller det en person som har en form av ett förtroendeuppdrag, vilket man kan säga att en läkare har. Läkare har en stark position gentemot sina patienter. Om en läkare felbehandlar eller uppträder på ett sätt så att patienten får skadande men så är det klart att det har ett allmänt intresse.

24 feb 2023 | 06:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev