”Vi är beredda att satsa mer på välfärden” Vi är beredda att satsa mer på välfärden, säger Magdalena Andersson till Arbetsvärlden. Foto: Henrik Montgomery / TT

”Vi är beredda att satsa mer på välfärden”

Jämställdhet Socialdemokraterna är villiga att satsa mer resurser på välfärden om det går att få en bred riksdagsmajoritet för det, säger finansminister Magdalena Andersson till Arbetsvärlden. Vänsterpartiet kräver på DN Debatt idag en blocköverskridande lägstanivå för statens bidrag till kommunernas äldreomsorg.
2 feb 2021 | 14:44
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Magdalena Andersson säger att hon är beredd att fatta de politiska beslut som krävs för en starkare välfärd, något som efterlyses av Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar i dag på DN Debatt  .

− Jag är redo för det, vi socialdemokrater är redo för det. Men samtidigt finns en riksdagsmajoritet och när de har fått igenom sina förslag är det ofta skattesänkningar som prioriteras. Skattesänkningar bygger inte en bra välfärd, sade Magdalena Andersson.

Pandemin gjorde bristerna synliga

Bristerna inom äldreomsorgen var kända sedan tidigare, men blev synliga för en bredare allmänhet under pandemin. Magdalena Andersson säger att Socialdemokraterna gärna vill satsa mer på välfärden, men då det krävs att fler håller med.

− Pandemin sätter blixtbelysning på att det behöver göras mer. Under krisen har vi skjutit till historiskt stora belopp till vård och omsorg. Men det vi ser är att vård och omsorg kommer att behöva ännu mer resurser de närmaste åren.

Magdalena Andersson deltog i dag på konferensen Forum Jämställdhet som pågår i två dagar med start idag. Den vänder sig till förtroendevalda, chefer och experter i offentliga, privata och fackliga organisationer.

Pandemin har satt fokus på vård och omsorg där kvinnor länge varit en stor andel av de anställda. Här är anställningsvillkoren tuffa och lönerna låga. Finansminister Magdalena Andersson inledde med att säga att det inte är en slump att vi har en stark välfärd.

− Det är tack vare tidigare beslut. Men är vår generation beredda att fatta de beslut som krävs för en starkare välfärd? undrade hon.

Magdalena Andersson tillade att jämställdheten är en viktig fråga för ekonomin.

− Många anställda inom vården är kvinnor. En gemensamt finansierad vård, skola och omsorg är något av det viktigaste vi har för jämställdheten och för att möjliggöra för kvinnor att jobba, sade Magdalena Andersson.

Äldreomsorgen under press sedan länge

Marta Szebehely är professor emerita i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon har sedan 1980-talet forskat om äldreomsorg ur ett jämställdhetsperspektiv. Hon har också skrivit en underlag till Coronakomissionen om äldreomsorgens utmaningar under pandemin.

− Den svenska äldreomsorgen har varit under press ganska länge. Äldreomsorgspersonal har sämre arbetsvillkor än arbetsmarknaden i stort. Det är fler timanställda och vanligare med ofrivillig deltid. Det är svårt i vardagslivet och extra olyckligt under pandemin, sade Marta Szebehely.

Hon tillade att Sverige drabbades hårdare av pandemin än våra grannländer.

− Vi drabbades hårdare än våra grannländer och det mesta berodde på en högre samhällsspridning, men sedan har vi fler timavlönade, få sjuksköterskor, minst kontakt med chef och arbetsscheman som ger mindre möjlighet till återhämtning än till exempel Danmark, sade hon.

Nyhetsbrev

Moderatorn Devrim Mavi konstaterade att jämställdheten har gått framåt sedan 1980-talet, men när det gäller arbetsvillkor för exempelvis undersköterskor har det blivit sämre. Varför ser utvecklingen ut så?
-Man ser inte hur pass viktigt och svårt jobbet som undersköterska är. Det är ett internationellt fenomen att omsorgsarbete är mindre betalt än övriga arbetsmarknaden och arbetsvillkoren har varit sämre, sade Marta Szebehely.

Göran Stiernstedt är ordförande för Karolinska institutet samt ledamot i Coronakomissionen.

Han fick frågor av Devrim Mavi varför Coronakommissionen inte har med jämställdhetsperspektivet i sitt första delbetänkande trots att det står i direktiven.

− Jag får skämmas å kommissionens vägnar för det. Men om vi i kommissionen kan bidra till en uppvärdering av äldreomsorgen så bidrar till det till en ökad jämställdhet. Vi har inte avslutat arbetet med äldreomsorgen så vi har möjlighet att komma igen och göra en tydligare koppling, svarade Göran Stiernstedt.

Utmaning med bemanning

Bettina Kashefi är chefsekonom Svenskt Näringsliv. Hon höll med finansministern om att vi har råd med en satsning om vi vill och att schysstare villkor är viktiga för att få fler anställda att vilja arbeta inom äldreomsorgen.

− Men demografin ser sådan ut att det finns inte tillräckligt många i yrkesverksam ålder. Det är en utmaning och vi måste vara smarta för att lösa det, sade Bettina Kashefi.

Annika Wallenskog, chefsekonom för Sveriges Kommuner och Regioner höll med.

− Om vi tittar på hur många som krävs för att bemanna äldreomsorgen och tittar på alla i arbetsför ålder så kommer de inte att räcka. Det är en utmaning att det är mer attraktivt för undersköterskor att arbeta i vården än i äldreomsorgen.

Ola Pettersson, chefsekonom på LO menade att lösningen ligger i att göra yrket mer attraktivt.

− Högre löner och bättre villkor krävs för att lyckas med detta, sade han.

2 feb 2021 | 14:44

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev