Varannan privat tjänsteman underkänner höjd pensionsålder Hälften av tjänstemännen ger tummen ner för pensionsgruppens överenskommelse om höjd pensionsålder, enligt PTK:s Novusundersökning. Foto: Henrik Holmberg / TT

Varannan privat tjänsteman underkänner höjd pensionsålder

Pension Hälften av de privatanställda tjänstemännen tycker att den blocköverskridande pensionsgruppens förslag om höjd pensionsålder är ett dåligt förslag, visar en ny undersökning från PTK. Kvinnorna är ännu mer skeptiska än männen.
19 feb 2018 | 14:18
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Pensionsgruppens blocköverskridande överenskommelse om höjd pensionsålder får tummen ner av privatanställda tjänstemän, visar en ny Novus-undersökning som genomförts på beställning av PTK.

Hälften av de svarande tycker att förslaget med höjd pensionsålder är mycket/ganska dåligt, medan bara 31 procent svarar att förslaget är mycket/ganska bra.

 

Här finns också stora skillnader mellan män och kvinnor, där kvinnor är mer kritiska till förslaget om höjd pensionsålder. Bland männen svarar 34 procent att förslaget är mycket/ganska bra, medan motsvarande siffra för kvinnorna ligger på 25 procent.

En annan markant skillnad mellan könen är att männen i högre grad än kvinnor anger att de har lätt att förstå pensionsfrågor, har lätt att få information och känner till att de kan påverka sin pension.

Det är ett resultat som överensstämmer väl med resultaten i TCO:s tidigare undersökning av tjänstemännens attityder till pensionen, där männen också svarade mer självsäkert.

Anders Ångbäck, pensionsrådgivare PTK.

– Vi ser genomgående att män uppger att de kan mer och att kvinnor är mer försiktiga. Min uppfattning är att det återspeglar ett högre självförtroende snarare än större kunskap. Vi vet också att män generellt är mer riskbenägna i sitt pensionssparande än kvinnorna, säger Anders Ångbäck, pensionsrådgivare på PTK, till Arbetsvärlden.

Allra har rubbat förtroendet

I undersökningen visar det sig också att Allraskandalen har gett många en mer negativ uppfattning inte bara av pensionsrådgivning, utan av hela pensionsbranschen.

Nästan sex av tio av de som läst eller hört talas om Allraskandalen uppger i undersökningen att deras förtroende för pensionsbranschen minskat som följd.

– Jag blev väldigt olycklig när jag såg det här resultatet. Risken är att spararna blir passiva och inte vågar göra någonting när de inte längre känner förtroende. Här behövs det folkbildning, säger Anders Ångbäck.

PTK är en facklig organisation som har rådgivning för alla som har ITP-pension.

Anders Ångbäcks grundtips för att få bra pension är att hålla koll på avgifterna när du väljer pensionsfonder, hitta produkter som är anpassade till din aktivitetsnivå (det vill säga, hur ofta du vill justera ditt sparande) och se över dina pensionsförsäkringar.

– Jag stöter ofta på framför allt kvinnor som har kvar efterlevandeskydd på pensionen längre än nödvändigt, vilket resulterar i lägre pension. Exempelvis att man behåller efterlevandeskyddet när barnen är utflugna och dessutom tjänar mer, säger Anders Ångbäck.

Om undersökningen

  • Novus har på uppdrag av PTK ställt frågor om pension och pensionsrådgivning till tjänstemän i privat sektor i deras webbaserade Sverigepanel.
  • Frågorna har ställts under perioden 17-24 januari 2018.
  • Antalet intervjuer är 1 012 och svarsfrekvensen ligger på 60 procent.

Källa: PTK

+ Expandera

 

19 feb 2018 | 14:18

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev