V: ”En slug attack mot facket” Ciczie Weidby (V), Paulina Brandberg (L), Magnus Persson (SD). Foto: Ewa Persson och Claudio Bresciani / TT

V: ”En slug attack mot facket”

Skyddsombud En formulering från regeringen om fack och skyddsombud river upp känslor i politiken. "Regeringen vill subtilt flytta makten från facket", säger V. SD vill få det till en fråga om S koppling till LO. Medan regeringen säger att inget egentligen hänt.
9 okt 2023 | 06:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Det har blåst upp en ny strid om fackens rätt att utse skyddsombud.

Den bottnar i en mening som avslutar ett tre sidor långt uppdrag från regeringen till Arbetsmiljöverket om att få flera att engagera sig som skyddsombud.

Det står att åtgärder måste vidtas för att fler ska engagera sig som skyddsombud, och det oavsett om de eller arbetstagarna är med i facket eller inte.

”Skyddsombud är inget trivseluppdrag”

– Den absolut största oron är att regeringen, på ett väldigt subtilt snyggt sätt, vill flytta makten från facket till arbetsgivarna.

– Skyddsombud är inget trivseluppdrag som en chef kan bestämma vem som ska ha. Det handlar om allvarliga saker som att påtala risker och missförhållanden. Man kan till och med stoppa arbetet, säger Ciczie Weidby, som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott för Vänsterpartiet.

I och med regeringens uppdrag har Ciczie Weidby ställt en fråga till biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L).

Frågan är en så kallad interpellation, vilket innebär att ministern behöver svara både skriftligt och muntligt i kammaren.

I interpellationen skriver Ciczie Weidby (V) att det är ”tydligt var Tidöpartierna står i frågan”. Att de alla har uttryckt kritik mot att skyddsombud i först hand utses av facket. Och att L och SD gått längst.

Paulina Brandberg: ”Ingen försämring”

Men i ett mejl till Arbetsvärlden skriver Paulina Brandbergs pressekreterare att det tydligt framgår i uppdraget till Arbetsmiljöverket att det sker inom ramen för de lagar, föreskrifter och förordningar vi har i dag.

Skyddsombud enligt lagen

Skyddsombud utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna. Källa: Arbetsmiljölagen, 6 kapitlet 2§

+ Expandera

Han skriver också att regeringens uppdrag inte innebär någon ”försämring av arbetstagarorganisationernas rätt att med stöd av arbetsmiljölagen att utse skyddsombud”.

Men det stillar inte Ciczie Weidbys (V) oro.

– Att öppna upp för det här och skapa opinion är en slug attack mot facket. Att arbetsmiljö är jätteviktigt och att vi behöver flera skyddsombud är alla redan överens om.  

Men regeringen vill ju inte ändra lagen?

–  Då kan man ställa sig frågan om man är okunnig eller låtsats som att man inte vet hur det ser ut? För det finns inget som säger att skyddsombud måste var anslutet till ett fackförbund redan nu.

SD: ”Bollen ligger hos LO”

SD är det andra partiet som enligt V, tillsammans med L, gått längst i att vilja koppla bort facken från skyddsombuden.

Enligt Magnus Persson (SD), ordförande i arbetsmarknadsutskottet, vill partiet framför allt få bort den facklig-politiska samverkan som finns inom LO och vissa av deras förbund med S.

Enligt honom skulle då flera engagera sig i arbetsmiljöarbetet, eftersom somliga LO-förbund inte tillåter att man är aktiv sverigedemokrat och samtidigt fackligt förtroendevald.

Men om det inte sker, säger han att det andra alternativet är att ta bort fackets företrädesrätt att utse skyddsombud.

– Det vore en beklaglig utveckling. Arbetsmiljöarbetet är komplext och det går inte att förringa att den fackliga organisationen är ett stöd för skyddsombudet. Så helst inte ta bort fackets företrädesrätt, men bollen ligger hos LO som får välja mellan att företräda sina medlemmar eller vara ett verktyg för Socialdemokraterna.

Biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) ska svara på V:s interpellation i kammaren den 20 oktober.

9 okt 2023 | 06:30
Om skribenten
Reporter på Arbetsvärlden

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev