Uppgifter: EU-kommissionen lägger fram direktiv om minimilöner EU-kommissionen kommer att presentera ett direktiv om minimilöner, enligt de svenska fackens Brysselkontor. Foto: Nora Lorek / TT

Uppgifter: EU-kommissionen lägger fram direktiv om minimilöner

Minimilöner EU-kommissionen lägger på onsdag i nästa vecka fram ett förslag på tvingande direktiv om minimilöner. Det uppger Carl-Albert Hjelmborn på fackens Brysselkontor för Arbetsvärlden och kallar beslutet väldigt beklagligt.
Carl von Scheele
20 okt 2020 | 13:41
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det blir ett nederlag för de svenska parterna på arbetsmarknaden och regeringen i den första ronden om minimilönerna. EU-kommissionen lägger fram ett förslag på tvingande direktiv som reglerar minimilönerna på Europanivå. Det sker på onsdag i nästa vecka.

Förslaget om minimilöner är på agendan för kommissionens sammanträde enligt senaste preliminära planeringslistan ”LPP”.

Ett sådant direktiv är ett hot mot den svenska modellen, enligt parterna. Men hur ingripande direktivet blir är ännu oklart en vecka innan det offentliggörs.

– Det är väldigt beklagligt att det blir ett direktiv. Trots den intensiva kampanj som bedrivits från svenskt fackligt håll har vi inte fått förståelse i breda fackliga kretsar i Europa eller i kommissionen för att det här är ett område där man inte ska lagstifta, säger Carl-Albert Hjelmborn, chef för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor.

Men kampen mot ett direktiv är ännu inte över, konstaterar han.

Carl-Albert Hjelmborn.

I rond två ska EU-parlamentet behandlar förslaget och Europeiska rådet med ministrar från medlemsländernas regeringar. Sveriges hopp står till att en blockerande minoritet kan formas i rådet. Den måste i så fall bestå av länder som representerar 35 procent av medlemsstaternas invånare.

– Det blir tufft, men är inte omöjligt, säger Carl-Alberg Hjelmborn.

En fråga som återstår är hur pass ingripande direktivet blir i EU-ländernas lönebildning. Under konsultationen med arbetsmarknadens parter har ett par olika verktyg för regleringen av minimilönerna nämnts. Ett är att den skulle ligga på 60 procent av medianlönen i medlemslandet.

Går fram med direktiv

Men enligt förhandsuppgifter blir det ingen sådan reglering i själva lagtexten. Däremot kan det finnas med i inledningen, reciten, till det tvingande direktivets artiklar.

– Det återstår att se hur pass långt direktivet går in på svenska förhållanden och ställer till det för oss.

Enligt Hjelmborn säger kommissionen att Sverige inte ska behöva göra några förändringar i sin modell eller vara oroliga över direktivets utformning.

– Men det faktum att det kommer lagstiftning på ett område där vi anser det vara fredad mark är djupt oroande.

”Djupt oroande”

Förhandsuppgifter gör gällande att Sverige möjligtvis måste rapportera mer till kommissionen om lönenivåer, täckningsgrad av kollektivavtalade löner och sådant.

– En del kan gå, men en del kan bli problem för oss.

De svenska parterna anser att regleringen av minimilöner på Europanivå strider mot EU-fördraget. I artikel 153 finns ett förbud för EU att lägga sig i medlemsstaternas löneförhållanden.

EU-kommissionen är medveten om detta förbund, men hänvisar till ett stycke i samma artikel som ger unionen rätt att skriva direktiv om arbetsförhållanden.

I 21 av de 27 medlemsländerna finns redan lagstiftning om minimilöner. Men enligt Europafacket ligger de på så pass låg nivå i många av länderna att man inte kan leva på en sådan inkomst.

Nyhetsbrev
Carl von Scheele
20 okt 2020 | 13:41

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar