Trendbrott: Papporna tar ut mindre föräldraledighet 2021 var första året sedan 2007 som pappor tog ut mindre andel föräldrapenningdagar jämfört med föregående år. Foto: Izabelle Nordfjell / TT

Trendbrott: Papporna tar ut mindre föräldraledighet

Jämställdhet TCO:s jämställdhetsindex visar att pappornas uttag av föräldraledighet nu minskar. Det är första gången som jämställdheten på området backar sedan 2007. En regelförändring kan ligga bakom utvecklingen.
7 jun 2022 | 14:44
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Under 2021 tog kvinnorna ut 69 procent av dagarna med föräldrapenning och vab, medan männen tog ut 31 procent av dagarna.

Det är en liten förändring jämfört med föregående år, då kvinnorna tog ut 68,7 procent, men det är också första gången sedan 2007 som utvecklingen går mot ett mindre jämställt uttag.

Jämställdhetsindex åren 2006–2021. Källa: Försäkringskassans statistikdatabas och TCO:s beräkningar.

Vi vet att normerna på arbetsplatserna styr hur föräldrapenninguttaget fördelas

– Vabben fortsätter gå åt rätt håll men uttaget av föräldrapenningen har brutit mot den tidigare utvecklingen och för första gången på länge tar papporna ut mindre av föräldrapenningen jämfört med tidigare år, säger Åsa Forsell, jämställdhetsutredare på TCO.

Vad beror trendbrottet på?

– Uttaget av föräldrapenning är som mest ojämnt upp till att barnet fyller två år. Enligt statistik från Försäkringskassan har det under året tagits ut färre föräldrapenningdagar för barn över ett år, som delas mer lika mellan kvinnor och män. Det kan påverka jämställdhetsindex. En regelförändring som innebär att man inte kan spara lika många dagar efter fyra års ålder kan också ha bidragit till detta, eftersom man inte kan ta ut lika många dagar vid de åldrar där föräldrarna delar mer lika.

Vad borde göras för att öka jämställdheten gällande föräldrapenninguttaget?

– Vi bör se till att uttaget under de första åren blir mer jämställda. TCO vill att föräldrapenningdagarna under de tre första åren tredelas, det vill säga att vardera vårdnadshavare har 130 reserverade föräldrapenningdagar och att det finns 130 dagar som de kan fördela som de vill.

Varför inte dela hälften-hälften?

– Det finns redan idag en möjlighet att dela jämställt på föräldrapenningdagarna men forskning visar att normerna på arbetsplatserna styr uttaget av föräldrapenning. Regelverket behöver styra mot mer jämställd fördelning.

Vad är det som gjort att utvecklingen tidigare gått så stadigt mot ett mer jämställt uttag?

– Det har gjorts många reformer åt rätt håll genom åren och normerna förändras men det går långsamt. Politiken behöver gå före och visa vägen.

7 jun 2022 | 14:44

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev