Tjänstepensionen ITP2 går mot avveckling − räcker pengarna? Pensionsbolaget Alecta förvaltar ITP2. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman SvD/TT

Tjänstepensionen ITP2 går mot avveckling − räcker pengarna?

Arbetsvärlden listar de tre största hoten mot finansieringen när den förmånsbaserade tjänstepensionen fasas ut.
Jonas Nordling
12 jun 2023 | 06:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

En dryg miljon svenskar arbetar som tjänstemän inom privat sektor. Sedan 2007 gäller två olika system för deras tjänstepensioner (ITP). De äldre förmånsbaserade pensionerna (ITP2), med ett på förhand garanterat pensionsbelopp, ersattes då med en ny premiebaserad modell (ITP1). Båda systemen löper nu parallellt. Men den gamla modellen, som de allra flesta tjänstemän över 45 år har, tillförs numera allt mindre premier för varje år. Det skulle kunna innebära utmaningar för systemet.

Närmast alla ITP2-kunder återfinns hos Alecta, arbetsmarknadens största pensionsbolag med fack och arbetsgivare som gemensamma huvudmän. Alectas produkt- och analyschef, aktuarien Fredrik Palm, förklarar de största utmaningarna nu när affären går in i ett nytt läge.

Fredrik Palm, Alecta, berättar om utmaningarna och krockkuddarna för ITP2-systemet. Foto: Alecta

− Det är riktigt att det här pensionssystemet nu går in i ett nytt stadium. Premienivån har peakat och nu är inbetalningarna i stället lägre än utbetalningarna, säger han och fortsätter:

− ITP2 har haft ett hyfsat överskott löpande, vilket gett hög konsolidering. Vi hade per 31 mars en konsolideringsnivå på 169 procent.

ITP2 borta 2070

Detta innebär i enkla ord att det just nu finns 69 kronor utöver varje 100-lapp som bolaget har i åtagande. Alectas styrelse har som mål ett intervall på 125 – 175 procent. Är nivån över 150 brukar premierna rabatteras, och ligger det konstant över 175 kan överskottet betalas tillbaka till arbetsgivarna.

Alecta har haft en mycket god utveckling på sitt kapital under mycket lång tid. Men samtidigt har bolaget hamnat i fokus på sistone på grund av mindre lyckade investeringar i amerikanska banker, vilket lett till att dåvarande vd fick gå tidigare i vår. Effekterna av just dessa investeringar är dock inget som lyfts upp som ett specifikt hot när det gäller avvecklingen av ITP2.

De sista framtida pensionärerna inom ITP2 är i dag 45 år. Pengarna inom systemet ska alltså räcka så länge någon försäkringsberättigad är i livet, vilket handlar om ett drygt halvsekel framåt.

− I stort sett räknar vi med att ITP2-affären är borta runt 2070, säger Fredrik Palm.

Men fram till dess handlar det alltså om att ha tillräckligt med pengar för att alla ska få sin förväntade pension. Fredrik Palm lyfter upp tre faktorer som extra viktiga för att systemet ska hålla ända in i kaklet:

Utmaning 1: Inflationen

− En hög inflation som den vi just nu upplever kan ställa till det om den blir långvarig, speciellt om avkastningen på inbetalda premier blir lägre än inflationen. Pensionerna räknas nämligen normalt upp med KPI och kapitalet urholkas om inflationen är högre än avkastningen. Att pensionen ska värdesäkras är samtidigt en väldigt viktig ambition för Alecta, men det är ingen garanti. För att kunna klara värdesäkringen även när inflationen är utmanande behövs därför stora buffertar.

Utmaning 2: Företag kan lösa in pensionsfonder

− 30 procent av dagens ITP2-bestånd ligger i egen regi-lösningar. Det innebär att arbetsgivaren behåller premien i egen förvaltning, betalar ut pensioner direkt till sina före detta anställda och kan på så vis ha kvar eventuella överskott. Dessa företag har dock rätt att lösa in beståndet i Alecta, vilket vi alltid måste ha i beaktande. Skulle det ske i stor skala kan det påverka vår konsolidering.

Utmaning 3: Inga nya pengar

− En god konsolidering är extra viktigt nu när premierna successivt blir allt lägre eftersom det i framtiden inte kommer finnas någon möjlighet att täcka negativa utfall med höjda premier. Vi måste alltså försäkra oss om att kapitalet verkligen räcker till pensionsutbetalningar, inklusive värdesäkring, även i ogynnsamma framtida scenarion.

Utöver befintligt kapital inom ITP2 finns det även en värdesäkringsfond som extra krockkudde om det skulle saknas medel att skydda framtida pensionsnivåer. Denna fond innehåller i dagsläget cirka 10 miljarder kronor. Men om och hur de pengarna kan användas avgörs av Alectas högsta beslutande instans, Överstyrelsen. Där fattas besluten som i en bolagsstyrelse och kunderna företräds av arbetsmarknadens parter.

Detta är tjänstepension

ITP är de privatanställda tjänstemännens tilläggspension och har funnits sedan 1960. Sedan 1974 ingår den via kollektivavtal. Från början gällde en modell för samtliga berörda anställda: förmånsbestämd pension vilket innebär att den framtida pensionen bygger på förväntad slutlön. Denna modell kritiserades dock framför allt från arbetsgivarhåll. Den ansågs för kostsam, svår att förutsäga och med inlåsningseffekter för framför allt äldre.

PTK och Svenskt Näringsliv enades om ett nytt system 2007 och en ny modell infördes som innebar en fast premie utifrån befintlig lön. Den nya modellen fick namnet ITP1 och gäller anställda födda 1979 och senare. Den gamla modellen behölls under namnet ITP2 för de som är födda 1978 och tidigare. Antalet anställda är sedan några år flest inom ITP 1.

+ Expandera

Jonas Nordling
12 jun 2023 | 06:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev