Tidsbegränsat anställda får allt otryggare villkor – även bland tjänstemän Andelen tjänstemän med tidsbegränsade anställningar ligger relativt still, men anställningarna ändrar karaktär. Foto: Christine Olsson / TT

Tidsbegränsat anställda får allt otryggare villkor – även bland tjänstemän

Tidsbegränsat anställda En SCB-undersökning beställd av Arbetsvärlden visar hur en redan utsatt grupp får allt otryggare villkor. Och att deras organisationsgrad sjunker.
– Trots att det varit goda tider så har ingen förbättring skett, säger professor Anders Kjellberg.
Göran Jacobsson
14 apr 2020 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

De visstidsanställda är en alltmer utsatt grupp. De tillhör dem som allra först förlorar sina jobb i Coronakrisens spår. Under de senaste 15 åren har den fackliga organisationsgraden sjunkit bland dem och det är de mest otrygga anställningarna som ökar mest bland dem med tidsbegränsade anställningar. Och det är kvinnor som i större utsträckning än män som har såna jobb.

Det framgår av en undersökning som SCB gjort på tidningen Arbetsvärldens uppdrag. Den omfattar åren 2005-2019.

Samuel Engblom är samhällspolitisk chef hos TCO. Han säger att den minskade organisationsgraden bland de visstidsanställda försvagar facket och kan leda till en tudelning av arbetsmarknaden.

– Risken är att de visstidsanställda får ännu sämre villkor. Från fackets sida måste vi bli mer relevanta för dem med tidsbegränsade anställningar och kunna leverera service och ge råd, säger Samuel Engblom.

Det beror på uppluckringen av LAS och att arbetsgivarna misslyckas med att lägga arbetstidsscheman.

Andelen med tidsbegränsade arbeten har under de senaste 15 åren legat på nästan samma nivå samtidigt som antalet anställda ökat. Det innebär att antalet med tidsbegränsade anställningar ökar. Bland tjänstemän har det skett en uppgång från 200 000 till runt 270 000.

Bland tjänstemännen har ungefär var tionde en tidsbegränsad anställning. Bland arbetarna är det drygt 20 procent som har sådana jobb och bland alla anställda ligger andelen kring 15 procent.

Anders Kjellberg är professor i sociologi vid Lunds universitet. Han tycker det är anmärkningsvärt att andelen med tidsbegränsad anställning ligger kvar på samma nivå.

– Trots att det varit goda tider så har ingen förbättring skett och det är värt att notera att antalet med visstidsanställning ökar.

Samhället går sönder av det här eländet.

Han kommenterar också att de mest otrygga visstidsjobben ökar mest. Det rör sig om allmän visstid och behovsanställningar, som kan vara sms-jobb och timanställningar.

– Det beror på uppluckringen av LAS och att arbetsgivarna misslyckas med att lägga arbetstidsscheman som minimerar behovsanställningarna i slimmade organisationer.

Tidsbegränsade anställningsformer

De tidsbegränsade anställningsformerna finns reglerade i LAS - lagen om anställningsskydd.

  • Allmän visstidsanställning, AVA, är en anställning under begränsad tid. Arbetsgivaren behöver inte ange skäl för den tidsbegränsade anställningen. Här ingår även de som har anställning vid behov, anställning per timme, sms-anställningar och liknande anställningar
  • Vikariat är en tidsbegränsad anställning för att ersätta en annan person.
  • Provanställning får pågå i högst sex månader. Därefter blir den provanställde automatiskt tillsvidareanställd. En provanställning kan avbrytas i förtid.
  • Säsongsanställning är ett tillfälligt jobb under en del av året och säsongsanställningen kan enligt LAS ske under vilken tidsperiod som helst och en person kan vara säsongsanställd hur många gånger som helst.
+ Expandera

TCO:s Samuel Engblom drar slutsatsen att inget dramatiskt skett – åtminstone inte bland tjänstemän – eftersom andelen med tidsbegränsat anställda inte ändras utan ligger på ungefär samma nivå.

Torbjörn Johansson är LO:s avtalssekreterare. Han säger:

– Det är alldeles för många som går runt i den här sörjan. Den borde bort. Politikerna har lyssnat för mycket på Svenskt Näringsliv.

Det är skillnad på arbetare och tjänstemän. Andelen arbetare med visstidsanställning ökar. Det gör den inte bland tjänstemän. Både bland tjänstemän och arbetare ökar de som har allmän visstid och behovsanställningar. Bland arbetare är både andelen och antalet med AVA/behovsanställning betydligt större än bland tjänstemännen.

Från fackets sida måste vi bli mer relevanta för dem med tidsbegränsade anställningar.

Vikariat trängs undan

LO:s avtalssekreterare argumenterar mot arbetsgivarna som säger att tidsbegränsade anställningar är en väg in på arbetsmarknaden. Problemet är enligt Torbjörn Johansson att vikariat och provanställningar trängs undan av visstids- och behovsanställningar. Bland arbetare finns nästan inte vikariat och provanställning kvar längre.

Samtidigt är de heltidsstuderande en växande grupp bland de visstidsanställda. Under 15-årsperioden har heltidsstuderande bland visstidsanställda arbetare ökat lika mycket som antalet arbetare med visstidsanställning medan ökningen bland tjänstemän är nästan lika stor som hela uppgången i antal tjänstemän med tidsbegränsad anställning.

Fler studenter bland tjänstemän med visstid

TCO:s Samuel Engblom säger att det kan tolkas som en förbättring för tjänstemännens del. Det är en lägre andel anställda tjänstemän som är beroende av visstidsjobbet för sin försörjning medan en allt större grupp drygar ut studiemedlen med en tidsbegränsad anställning.

De studerande upplever att de har det svårt att klara sig på enbart studiemedel.

LO:s Torbjörn Johansson har en annan kommentar. Bland arbetarna är ungefär var 20:e anställd en heltidsstuderande med tidsbegränsad anställning. Han tror att studerande i högre utsträckning kan tänkas godta otrygga anställningar än de som har ett sådant jobb som enda försörjning.

– Skitanställningarna göds av att många accepterar dem.

Professor Anders Kjellberg har en förklaring till att alltfler heltidsstuderande har visstidsjobb.

– Det beror på den högre utbildningens expansion och att de studerande upplever att de har det svårt att klara sig på enbart studiemedel.

Corona slår hårt

De tidsbegränsat anställda kan bli av med sina arbeten utan vare sig varsel eller uppsägningsförhandlingar under Coronakrisen. En stor del av dem kan komma att förlora sina jobb. För dem med timanställning och andra behovsanställningar behöver arbetsgivaren bara sluta höra av sig. Andra kan ha kvar jobbet tills anställningstiden löper ut. Många har dock anställningskontrakt som gör det möjligt att säga upp dem i förtid.

Blir krisen långvarig kan strukturen ändras i en del branscher och då behövs det omskolning till andra yrke.

LO:s Torbjörn Johansson säger:

–  I Corona-tider försvinner de visstidsanställda först. Ofta är de inte kvalificerade för a-kassan. Samhället går sönder av det här eländet.

TCO:s Samuel Engblom säger:

– Det behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik för att rusta kompetensen. Blir krisen långvarig kan strukturen ändras i en del branscher och då behövs det omskolning till andra yrken som till exempel lärare och arbeten inom vården.

Fler kvinnor jobbar tidsbegränsat

På sikt handlar det för TCO-förbunden om att förhandla om bättre villkor för de visstidsanställda, förklarar Samuel Engblom.

Bland tjänstemännen är övervägande delen kvinnor och deras andel bland de tidsbegränsat anställda är ännu större och deras andel av de visstidsanställda tjänstemännen ökar.

2005 var ungefär 55 procent av alla tjänstemän kvinnor. Den andel sjönk lite fram till år 2019. Andelen kvinnliga tjänstemän med tidsbegränsad anställning låg några procentenheter över 55 procent år 2005 och kvinnornas andel bland de tidsbegränsat anställda tjänstemännen hade ökat till 60 procent förra året.

 

Göran Jacobsson
14 apr 2020 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev