Statlig inblandning i lönebildningen Foto: Pressens bild
Saltsjöbadsavtalet undertecknas 1938 av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter.

Tema Statlig inblandning i lönebildningen

16 apr 2015

Att staten inte ska blanda sig i lönebildningen har länge varit en helig princip för den svenska modellen, ända sedan Saltsjöbadsavtalets undertecknande på bilden ovan. Trots det finns det historiskt gott om exempel där politiker velat gå in på områden som enligt modellen ska ägas av arbetsmarknadens parter. De senaste åren har allt fler röster höjts för att den nuvarande statliga parten, Medlingsinstitutet, borde få ett ändrat uppdrag för att löneklyftorna i samhället ska kunna minska. Samtidigt genomför den nya regeringen en satsning på skolan där de från politiskt håll avsätter pengar för att höja lärarlönerna. Och i våra grannländer är frågan om allmängiltigförklarade kollektivavtal brännande het.

16 apr 2015
Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan