Digitaliseringen driver på behovet av reformer Foto: Istock
Vad händer längre fram?

Tema Digitaliseringen driver på behovet av reformer

Den tekniska utvecklingen ställer frågor om vilka som ska vara med och vilka som kommer stå utanför på sin spets. Det handlar om tillgången till kompetensutveckling och utbildning för många fler än tidigare – och varför finns så få kvinnor i IT-branschen?
20 nov 2015

Digitaliseringen fungerar som en allt starkare pådrivare för reformer på arbetsmarknaden. Frågan om livslångt lärande och kompetensutveckling håller på att få en ny skjuts, just på grund av digitaliseringens påverkan, även om det är långt kvar tills dess att lösningar är på plats.

Inom IT-branschen har bristen på kvinnor seglat upp som ett allt tydligare problem i takt med att den mansdominerade branschen växer i storlek och betydelse på många plan. Alla vill ha fler kvinnor i branschen, men kvinnorna som vill dit är för få.

 

 

20 nov 2015
Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan