TCO Certified börjar ställa krav på fackliga rättigheter Sören Enholm, vd TCO Development.

TCO Certified börjar ställa krav på fackliga rättigheter

Hållbarhet I TCO Certifieds uppgraderade generation 9-märkning som släpps i slutet på året kommer kravet på facklig organisering i fabrikerna att ingå. Samtidigt certifieras Samsung-produkter som haft en fackfientlig ledning. VD Sören Enholm hoppas att kravet om facklig organisering ska leda till ett mer kontinuerligt förbättringsarbete.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Organisationen bakom TCO Certified heter TCO Development. De arbetar globalt med målet att alla IT-produkter har en miljömässig och socialt ansvarsfull livscykel. För att driva på utvecklingen i så snabb takt som möjligt släpps en ny generation version av TCO Certified med mer utmanande krav vart tredje år. Genom att kraven hela tiden utvecklas utmanas industrin att bli mer hållbar.

Kraven som ställs handlar bland annat om arbetsförhållanden i leverantörskedjan, begränsad användning av farliga kemikalier i produkterna samt om förlängd livslängd och återvinning.

TCO Certified

TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Certifieringen hjälper organisationer att göra ansvarsfulla produktval som driver på industrin i en hållbar riktning.
78 monteringsfabriker finns på TCO Certified Accepted Factory List, där certifierade IT produkter kan tillverkas. Alla fabrikerna kontrolleras regelbundet och rankas baserat på deras riskprofiler.

+ Expandera

– Vi har en fantastiskt påverkansmöjlighet genom de tusentals inköpare som ställer krav på TCO Certified i sina upphandlingar. Det är det som gör att IT-industrin investerar i hållbarhet och anpassar sina produkter,  säger Sören Enholm, vd för TCO Development som är organisationen bakom TCO Certified.

Avvikelser från för långa arbetstider är den vanligaste anledningen att en fabrik tas bort från listan

Från dräglig arbetsmiljö till världsledande på hållbarhet

Verksamheten startade för över 30 år sedan och har ett tjugotal anställda. Första generationen av  TCO Certified släpptes 1992 och ställde krav på användarsäkerhet samt  energisparfunktioner för datorskärmar. Då handlade det mest om att få en dräglig ekonomi för användarna, men sedan dess har certifieringen utvecklats och är nu världsledande när det gäller hållbarhet i elva produktkategorier. I dag används TCO Certified av både offentlig sektor, privata företag och ideella organisationer runt om i världen och fler än 3500 produkter är certifierade.

För generation 9 av TCO Certified som släpps i slutet av året kommer det ingå krav på facklig organisering i fabrikerna som tillverkar certifierade produkter.

Sören Enholm, vd TCO Development.

– Vi har utvecklat kraven kopplat till facklig organisering i fabrikerna under tre år i samråd med både svenska och internationella fackliga organisationer. Frågan är väldigt komplex och det stora arbetet har handlat om att definiera vad facklig organisering innebär. En förutsättning för att man ska kunna arbeta med det kontinuerliga förändringsarbetet är också att det finns en fungerande dialog mellan fackförening och fabriksledning och det ingår också kraven, säger Sören Enholm.

Varför lägger ni till kravet om facklig anslutning nu?

– Vårt kontrollsystem för fabriker bygger på att oberoende kontrollanter besöker fabrikerna med jämna mellanrum. Hur ofta är baserat på vår riskbedömning för avvikelser från ställda krav. Som ett komplement till detta ser vi ett stort värde av att det finns fackliga organisationer i fabrikerna som är på plats hela tiden och övervakar samt åtgärdar problem i dialog med ledningen för fabrikerna, säger Sören Enholm.

De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Nyheter

Arbetstid en viktig fråga för hälsan

TCO Certified har en lista med fabriker som är accepterade för tillverkning av de produkter som certifieras. Nuvarande lista skapades för tre år sedan och innehåller i dag 78 fabriker. Sedan dess har 32 fabriker tagits bort för att de inte uppfyller kraven. De leverantörer som använder sig av en fabrik som inte klarar en kontroll får möjlighet att byta fabrik för sin tillverkning.

– Listan uppdateras löpande. Att man inte får vara kvar kan handlar om att man inte åtgärdat brister som påträffats i fabrikskontrollerna. Konkreta avvikelser som att det ska finnas uppmärkta nödutgångar brukar åtgärdas effektivt, men mer komplexa avvikelser som diskriminering och för långa arbetstider är mer utmanande. Avvikelser från för långa arbetstider är den vanligaste anledningen att en fabrik tas bort från listan, säger Sören Enholm.

Att åtgärda för långa arbetstider är en komplex fråga som i grunden beror på att lönerna är för låga. Fabriksarbetarna vill då arbeta så många timmar som möjligt för att kunna livnära sig, och om de inte får det på en fabrik så byter de till en annan där de får det. Samtidigt är det svårt för fabriksägarna att höja lönerna och klara sig i konkurrensen med andra fabriker.

Varför har ni lagt till de nya kraven om maximalt 60 timmars arbetsvecka?

– Krav på maximal arbetstid skiljer sig mycket i olika länder. Forskningen visar att olycksrisken ökar mycket efter 60 timmars arbetsvecka och det har därför blivit en norm att sätta den maximala gränsen inklusive övertid där. Långsiktigt är förstås målet att komma ner i betydligt färre timmar än så, , säger Sören Enholm.

Vi certifierar inte företag utan produkter. I de flesta företag finns både goda och onda krafter ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi stärker de goda krafterna och strävar mot att företaget ska bli mer hållbart.

Strävar mot att företaget ska bli mer hållbart

Hur resonerar ni när det gäller fackfientliga företag? Exempelvis Samsung har ju varit fackfientliga, men certifierade.

– Det är en komplex fråga. Vi certifierar inte företag utan produkter. I de flesta företag finns både goda och onda krafter ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi stärker de goda krafterna och strävar mot att företaget ska bli mer hållbart. Men om ett företag går ut officiellt och har en policy mot facklig organisering så uppfyller de inte kraven i TCO Certified.

Hur ser det ut med fackliga rättigheter på HP och Dell? Hur har branschen utvecklats?

– Min bild är att fackliga rättigheter i IT-branschen följer nationella förhållanden. I de länder där det finns starka fackföreningar är det vanligare med facklig organisering också hos IT-företagen. Tillverkningen av IT-hårdvara sker ofta i låglöneländer av underleverantörer till de kända IT-bolagen och min bild är att ju längre ner i leverantörsleden man kommer desto större är problemen med arbetsförhållanden.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar