”TCO bör utreda klimatomställning” Polisförbundets ordförande Lena Nitz har lett TCO:s framtidsgrupp. Foto: Polisförbundet

”TCO bör utreda klimatomställning”

TCO-kongress Bättre digital tillgänglighet, djupare europeiskt samarbete och ökat värdegrundsarbete om demokratifrågor. Det skulle rusta fackförbunden bättre för framtiden, menar TCO:s framtidsgrupp i en ny rapport som också tar sikte på klimathotet.
Emma Lofors
13 maj 2019 | 13:42
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Utmaningarna är många för fackförbunden de kommande fem-tio åren. Det är inte bara världsläget som är osäkert, med nyckfulla världsledare, ett EU-samarbete som knakar i fogarna, klimathot och ökande nationalism. Även arbetsmarknaden präglas av stora förändringar, konstaterar TCO:s framtidsgrupp i den rapport som ska behandlas på TCO:s kongress imorgon tisdag. Rapporten ska fungera som en vägvisare för framtiden.

Många tjänstemannajobb kommer att automatiseras allt mer, spår framtidsgruppen. Teknikutveckling, globalisering och växande digitalisering ger förändrade och nya jobb. Arbete organiseras på nya sätt och de mindre arbetsplatserna ökar.

Framförallt handlar det om att få unga att engagera sig i fackliga frågor.

Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet, har varit ordförande i gruppen. Hon säger att den svenska tvåpartsmodellen är särskilt betydelsefull i förändringen.

­­– Vår högsta prioritet är att behålla styrkan i den modellen. Och det gör vi genom att öka organisationsgraden. Framförallt handlar det om att få unga att engagera sig i fackliga frågor och i fackligt arbete, säger hon.

Att utveckla den digitala tillgängligheten för nya medlemmar skulle vara ett sätt att få unga intresserade av fackförbunden, föreslår framtidsgruppen. Det kan handla om både utbildning och kortare onlinekurser i vad en förtroendevald behöver kunna.

– Bilden många unga har är nog att fackligt arbete är tungt och trögt. Om vi kan få ut vårt fackliga budskap på nya sätt kanske det förändras och få fler engagerade, säger Lena Nitz.

Vi måste också se oss själva i spegeln.

En annan viktig fråga är att värna trygghetssystemen, särskilt när politiker vill lagstifta om allt från lägstalöner till förändrad las.

Klimatförändringar ställer krav på omställning

Framtidsgruppen, som gärna framhåller att TCO bör utreda vad som behövs i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi, påpekar också att klimatomställning kommer att påverka alla branscher. Det kommer att leda till att ännu fler måste vara beredda att växla karriär och utbilda sig till ett annat yrke under livet.

– Då måste vi stärka trygghetssystemen så att de motsvarar våra nuvarande och blivande medlemmars behov. En hög utbildningsnivå är också att anse som en konkurrenskraft för Sverige, säger Lena Nitz.

Klimatomställning kan också leda till att det skapas låglönejobb i nya branscher. Många gånger kan det handla om osäkra anställningar. Och tyvärr går den här utvecklingen snabbare än lagstiftningen, säger Lena Nitz.

– Även här är det viktigt att vi som fackförbund hänger med och ställer krav och säkrar tryggheten för de anställda.

Skapa europeiskt utvecklingslabb

För att fackförbunden ska vara bättre rustade inför framtiden föreslår även framtidsgruppen ett europeiskt ”utvecklingslabb” för samarbete mellan olika fackförbund över nationsgränserna. Det skulle kunna vara ett sätt att byta och samla erfarenheter, menar gruppen.

Vi ska stå för att facken och arbetsplatsen ska vara till för alla.

En annan angelägen fråga handlar om främlingsfientlighet och rasism. Globalisering, automatisering och klimatutmaning kan leda till att många känner att de ”hamnar efter”. Där spelar fackliga organisationer en viktig roll, poängterar framtidsgruppen och föreslår att TCO:s medlemsförbund startar ett värdegrundsarbete om demokratifrågor – också för att rannsaka sig själva.

Granska strukturell rasism i egna organisationen

– Fackföreningarna är en tung aktör i det demokratiska samhället och bygger på att mänskliga rättigheter respekteras.  Men vi måste också se oss själva i spegeln, säger Lena Nitz.

Många av förbundens medlemmar är uppvuxna i och har erfarenheter från andra länder och fackförbunden måste också vara beredda att diskutera om det finns strukturell rasism och fördomar inom de egna organisationerna.

– Vi ska stå för att facken och arbetsplatsen ska vara till för alla, säger Lena Nitz.

I framtidsgruppen har representanter från åtta av TCO:s medlemsförbund deltagit. Rapporten heter ”Digitalisering, förnyelse och värdegrund: tre nycklar för en tjänstemannarörelse i tiden”.

Emma Lofors
13 maj 2019 | 13:42

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev