Studie: Lönen höjs – genom kollegans utbildning Högutbildade kollegor ökar produktiviteten på arbetsplatser, enligt en ny rapport från IFAU. Foto Therese Jahnson / SvD

Studie: Lönen höjs – genom kollegans utbildning

Löneutveckling När högutbildade kollegor sällar sig till arbetsplatsen drar det också upp lönenivån för befintligt anställda. Redan efter ett år har lönenivån för en anställd ökat med 0,3 procent när kollegornas utbildningsnivå ökar med 10 procentenheter, visar en ny studie från IFAU.
24 sep 2020 | 13:32
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Att få nya kollegor som är högutbildade kan ge avkastning också i det egna lönekuvertet.

Forskaren Emily Nix har undersökt relationen mellan arbetskamraternas utbildningsnivå och anställdas löner. Studien analyserar manliga anställda mellan 21–65 år i Sverige under åren 1987–2012 med hjälp av data från SCB.

Resultaten visar att män som jobbar med mer välutbildade kollegor också själva får ett lyft i lönenivå.

Efter ett år märks en effekt på lönen för en redan befintligt anställd om 0,3 procent när kollegornas utbildningsnivå ökar med 10 procentenheter

Det framgår också att löneeffekten av fler högutbildade på arbetsplatsen är större för yngre arbetstagare

Emily Nix menar att löneökningen kan ses som ett mått på en produktivitetsökning som uppstår när kunskap utbyts på arbetsplatsen.

– Vi kan nog alla känna igen det i vardagen. När jag själv arbetar tillsammans med kollegor lär jag mig nya metoder och smarta strategier som jag sedan tar med mig när jag forskar på egen hand. Deras kunskap sprider sig till mig. Både min produktivitet och min kunskap ökar. Det ökar i sin tur lönen, då den speglar produktiviteten säger Emily Nix.

Inte bara större lönepott

Slutsatsen styrks av observationen att effekten av kollegornas utbildning också är större för de som arbetar i yrken där de interagerar med kollegorna än i yrken med ensamarbete.

– Lönemässigt är det ofta bra för de anställda på en arbetsplats när nyanställda får en hög lön, eftersom det ökar lönepotten. Men av den här rapporten framgår att de som interagerar med sina högutbildade kollegor får en snabbare löneutveckling än de som jobbar ensamma, vilket är en effekt av kunskapsspridningen, säger Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör på IFAU och redaktör för rapporten.

Dessutom har åldern betydelse.

– Det framgår också att löneeffekten av fler högutbildade på arbetsplatsen är större för yngre arbetstagare. En lärdom som arbetsgivare kan ta med sig är att en hög generell utbildnings- och kunskapsnivå är särskilt betydelsefull för produktivitetsutvecklingen på arbetsplatser med många juniora arbetstagare, säger Maria Hemström Hemmingsson till Arbetsvärlden.

Min forskning visar att arbetarna inte nödvändigtvis investerar i sitt humankapital om de inte får eget ekonomiskt utbyte av det

Kunskapsspridningen som en välutbildad arbetstagare bidrar med gör att värdet av att anställa fler välutbildade är större en den enskildes produktivitet, enligt Emily Nix. Samtidigt kan individen avstå från att investera i sin kunskap om hen inte får full ersättning för denna.

– Min forskning visar att arbetarna inte nödvändigtvis investerar i sitt humankapital om de inte får eget ekonomiskt utbyte av det. Det kan påverka företagets produktivitet negativt och är något arbetsgivare bör vara uppmärksamma på, avslutar Emily Nix.

Nyhetsbrev
24 sep 2020 | 13:32

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev