Stor ökning av corona-anmälningar till Arbetsmiljöverket 40 anmälningar har inkommit till Arbetsmiljöverket från polisen i januari 2021. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Stor ökning av corona-anmälningar till Arbetsmiljöverket

Redan under januari månad har det kommit in över hälften så många coronarelaterade tillbudsanmälningar till Arbetsmiljöverket som under hela 2020. Förutom vård och omsorg är polisen, grundskola och förskola utsatta verksamheter.
2 feb 2021 | 14:38
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Under förra året inkom 5221 tillbudsanmälningar till Arbetsmiljöverket som rör corona. I år har det hittills kommit in hela 2757 anmälningar. I statistiken finns hittills i år 40 stycken anmälningar gällande polisverksamhet, 352 stycken som rör grundskoleutbildning och förskoleklass och 66 stycken som rör administration av omsorg och socialtjänst. Motsvarande siffror för 2020 var 41 tillbudsanmälningar för polisverksamhet, 56 anmälningar för grundskoleutbildning och förskoleklass och 229 anmälningar för administration av omsorg och socialtjänst.

Ulrika Scholander är sektionschef på Arbetsmiljöverket. Hon samordnar alla coronarelaterade ärenden som rör skyddsombud i hela landet.

Vi kan exempelvis se att anmälningar gällande lärare och förskolepersonal har ökat.

Ulrika Scholander, Arbetsmiljöverket.

Enligt henne är yrkesgrupper som i sitt arbete träffar många människor och arbetar nära människor som man inte känner extra utsatta för coronasmitta.

−Vi kan exempelvis se att anmälningar gällande lärare och förskolepersonal har ökat, säger Ulrika Scholander.

Ökad smittspridning i skolor

Hon menar att Arbetsmiljöverket har kunnat se att när smittspridningen har ökat i exempelvis skolor har det också kommit in fler anmälningar som rör lärare.

Antal anmälningar

Tillbudsanmälningar 2020: 5221
Tillbudsanmälningar 2021: 2757
Polisverksamhet 2021: 40
Grundskoleutbildning och förskoleklass 2021: 352
Administration av omsorg och socialtjänst 2021: 66

(Siffror från 1 februari 2021)

+ Expandera

− En lärare som hjälper barn med matte eller en ingripandepolis träffar många människor i sitt arbete. De är mer utsatta för risken för smitta eftersom de inte kan arbeta hemifrån. Det är viktigt att deras arbetsgivare verkligen ser vilka arbetsmoment som finns där det kan finnas risk för smitta och ser över vilka åtgärder de kan vidta för att skydda personalen. Det är alltid viktigt men blir extra viktigt när en arbetstagare måste vara på arbetsplatsen eller träffa många människor i arbetet.

Arbetsgivarna ska ta hänsyn till rekommendationer

Ulrika Scholander lyfter också att det som arbetsgivare är viktigt att ta med sig tanken på att alla människor inte har samma möjlighet att stanna hemma. Exempelvis menar hon att både poliser och socialsekreterare kan träffa många utsatta människor i sitt arbete.

− Om man till exempel arbetar med ekonomiskt bistånd är det möjligt att de människor man träffar upplever att de måste gå till ett möte även om de inte känner sig helt friska. Som arbetsgivare är det viktigt att ta med möjligheten för människorna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när man gör riskbedömningar av arbetsmiljön för sina arbetstagare.

2 feb 2021 | 14:38

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev