Stor brist på digital kompetens, men utbildningar står tomma Programmerare på ett utvecklingsföretag Foto: Henrik Montgomery / TT

Stor brist på digital kompetens, men utbildningar står tomma

Yrkeshögskolan Arbetsmarknaden skriker efter digital kompetens och intresset för att anordna YH-utbildningar inom data/it är rekordstort. Men en femtedel av alla utbildningsplatser står tomma.
7 dec 2020 | 13:24
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Just nu ligger ansökningar om 284 nya utbildningar inom data/IT på Myndigheten för Yrkeshögskolans bord, utöver de 563 som bedrivs eller är under framtagning idag. I januari beslutar myndigheten om vilka privata och offentliga anordnare som får statsbidrag för att starta upp ny verksamhet inför nästa läsår.

– Trenden är uppåtgående och vi får fler ansökningar vilket är bra, det driver också upp konkurrensen så att fler bra utbildningar kan beviljas i slutändan, säger Senad Svraka, handläggare på Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Man måste jobba för att få upp intresset för teknik och data/it inom gymnasieskolan.

Arbetsförmedlingen har länge lyft att digitalisering och automatisering av arbetsmarknaden skapar ett stort behov av nya kompetenser inom data och it. Yrkeshögskolan, där utbildningar anordnas efter arbetsmarknadsbehov, har också sett ett ökat intresse för området. Antalet platser på Yrkeshögskolan har också ökat i rask takt de senaste åren. Inom data/it ökade utbildningsplatserna med 65 procent mellan 2018 och 2019.

Men samtidigt är det långt ifrån alla platser som används. När det förra läsåret började stod en femtedel av alla stolar på utbildningarna inom data/IT tomma. För YH-utbildningar i snitt var siffran 14 procent.

Väldigt många får jobb

– Vi beviljar inga utbildningar som inte påvisar att det finns efterfrågan på de sökta yrkesrollerna på arbetsmarknaden. Men det gäller också att hitta de presumtiva studerande som vill utbilda sig och som för den delen också är behöriga att söka, säger Senad Svraka.

Av de som tog examen från en YH-utbildning 2018 hade 93 procent en anställning året efter.

Privata och offentliga anordnare som ansöker om att bedriva en YH-utbildning måste kunna visa att utbildningen har en arbetslivsanknytning – utbildningen ska bestå av en stor del arbetsplatsförlagd praktik – och att det finns arbetsgivare som kommer att vara intresserade av att anställa ny kompetens när utbildningen väl är klar. Siffrorna för dem som kommer i arbete efter att ha genomgått en YH-utbildning är också väldigt höga. Av de som tog examen från en YH-utbildning 2018 hade 93 procent en anställning året efter.

Bristande behörighet

Utbildningsföretaget Irisgruppen är en av dem som ansökt om att starta nya utbildningar inom data/IT på Yrkeshögskolan nästa år. Affärsområdeschef Martina Berg säger att frågan om outnyttjade studieplatser är komplex.

Nyhetsbrev

– Det snabba svaret är inte bristande intresse. Oftast så handlar det om förkunskapskraven. Utbildningarna är ofta specialiserade och då kan det till exempel krävas att du läst programmering på gymnasiet, vilket inte alla har.

Hon säger att de är väl medvetna om hur det har sett ut med tomma stolar och att det är någonting de tagit med i beräkningen när de ansökt om att anordna utbildningar. De räknar helt enkelt med att utbudet som just de föreslår ska svara både mot efterfrågan hos arbetsgivare och mot intresse och förkunskaper hos potentiella studenter. Men självklart hade det varit bättre om fler hade varit behöriga.

– Man måste jobba för att få upp intresset för teknik och data/it inom gymnasieskolan.

7 dec 2020 | 13:24

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar