Statistik Utvecklingen av den psykosociala arbetsmiljön: 1998-2014

Procent av sysselsatta som uppger att arbetet orsakat besvär på grund av stress eller psykiska påfrestningar.
17 okt 2014
Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan