Statistik Anmälningar om hot mot tjänsteman

Antal anmälningar om hot mot tjänsteman. Källa: Brottsförebyggande rådet.
19 okt 2020
Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan