ST på Migrationsverket: Det är inte högt i tak Anställda på Migrationsverket tycker att det råder en tystnadskultur på myndigheten. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman SvD/TT

ST på Migrationsverket: Det är inte högt i tak

Tyst på jobbet Den nya regeringens fokus på migration ger svallvågor hos de anställda på Migrationsverket. På intranätet har det diskuterats hett var gränsen går mellan att vara statstjänstman och rätten till egna åsikter. "Taket för yttrandefrihet har sjunkit rejält", säger Sanna Nordblad, ST:s ordförande på myndigheten.
2 nov 2022 | 06:30
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
2

Det stormar på Migrationsverket efter maktskiftet, där samarbetspartierna gjort migration till det absolut största område för förändring i och med Tidöavtalet.

Aftonbladet publicerade i förra veckan en artikel om hur den utlovade politiken splittrar de anställda.

På myndighetens intranät fanns enligt artikeln kommentar som:

Vill bara gråta.

Jag har informerat min TL (teamledaren, reds.anm.) om att jag kommer att tidigarelägga min pensionering. Tidöavtalet är för långt från min personliga värdegrund.

Vart tog empati, solidaritet och medmänsklighet vägen?

Åsikter hör inte till yrkesrollen

Andra ansåg att personliga åsikter inte hör till rollen som statstjänsteman:

Nu tar vi nya tag frikopplade från våra egna politiska åsikter och känslor och utför vårt uppdrag på ett objektivt och föredömligt sätt.

Det vore förödande för styret av vår demokrati om myndigheterna som ligger under regeringen inte fullföljer det uppdrag de är skapade för att göra.

En anställda ville stänga kommentarsfältet. Enligt Migrationsverkets presstjänst ska det inte handla om en person i chefsposition.

Det ledde till en diskussion om yttrandefriheten för anställda på myndigheten.

– Det finns en utbredd tystnadskultur på Migrationsverket. Folk vågar inte säga vad de tycker och det här är en del av det, säger en anställd till Aftonbladet.

I ett mejl till Arbetsvärlden svarar Migrationsverkets presstjänst vidare:

”Migrationsverket ser allvarligt på uppgifter om att det upplevs finnas en tystnadskultur på myndigheten. Vi ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga med att säga vad de tycker och tänker om verksamheten, även kring sådant som skaver.”

Yttrandefrihet inte självklart på Migrationsverket

Sanna Norblad är ordförande för ST på Migrationsverket, som har cirka 2 500 medlemmar bland de totalt närmare 6 000 anställda.

Hon har jobbat fackligt på myndigheten i över 30 år. Hon anser att det finns ett före, och ett efter, 2015 när Sverige tog emot många flyktingar.

Sanna Norblad

– Det har inte varit högt i tak på myndigheten sedan dess. Vi har jobbat med frågan, men så kom den här artikeln som är väldigt allvarlig. Yttrandefrihet är en självklarhet, men uppenbarligen är det inte så på myndigheten.

Tillsammans med Saco på Migrationsverket gjorde man redan förra året en enkätundersökning om hur anställda vågar ventilera frågor.

Den hade enligt Sanna Norblad ”skrämmande resultat”.

Arbetsgivaren ska nu göra en egen undersökning, och i januari ska resultaten presenteras.

Är gränsen tydlig mellan tjänstemannarollen och yttrandefrihet?

–  Jag ska ju föra mina medlemmars talan, och det jag får till mig är att det uppenbart inte är så.

Anställda vågar inte säga var man jobbar

Enligt Sanna Norblad fanns det tidigare tid för reflektion kring svåra frågor på myndigheten.

– Mycket  handlar om att vi ska prestera så mycket, vi har inte de resurser vi hade förr. Då fanns tid att vända och vrida på svåra frågor.

Särskilt efter 2015 när Migrationsverket först nyanställda tusentals.

För att två år senare få mindre resurser och göra sig av med folk.

Migrationsverkets presstjänst skriver att alla chefer på myndigheten sedan i april deltagit i ”kunskapshöjande pass med självreflektion, diskussioner och efterföljande samtal”. Som nu ska förmedlas ut i verksamheten.

Färre asylärenden ger hög personalomsättning

Tvära kast i politiska beslut får konsekvenser för arbetsmiljön.

– Arbetsgivaren har inte haft det enkelt, det styrs så mycket från departementet. Så fort asylärendena minskar får vi mindre resurser. Vi har haft stor personalomsättning.

Det är inte alltid bara på jobbet det tystnar.

Vi har medarbetare som värnar asylrätten, som inte tycker det känns okej längre att jobba här.

Sanna Norblad tar upp medarbetare som inte vågar säga vara de jobbar på sin fritid.

En myndighet i ständigt medialt fokus, i en fråga alla har en åsikt om, påverkar också.

– Då är det jätteviktigt att arbetsgivaren ger medarbetare en trygghet i hur man ska agera, utifrån att man har all rätt att ha åsikter. Samtidigt som det självklart aldrig får påverka ens arbete som tjänsteman.

– Nu har vi maktskifte och ett helt nytt uppdrag. Vi vet inte hur det kommer att bli. Vi har medarbetare som värnar asylrätten, som inte tycker det känns okej längre att jobba här. Det är en händelserik myndighet kan man säga.

2 nov 2022 | 06:30
Om skribenten
Reporter på Arbetsvärlden

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev