Rejält sänkt arbetslöshet i LO:s konjunkturprognos Tjänstesektorn har dragit igång efter pandemin. Foto: Stina Stjernkvist / TT

Rejält sänkt arbetslöshet i LO:s konjunkturprognos

Ekonomi Arbetslösheten minskar en procentenhet under nästa år bedömer LO, som ändå ser risker med coronaspridningen och vill hålla uppe trycket i finanspolitiken hela vägen ut ur pandemin.
14 dec 2021 | 12:29
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetslösheten minskar från 8,5 procent av arbetskraften 2021 till 7,5 procent mätt med SCB:s arbetskraftsundersökning.

Det bedömer den fackliga centralorganisationen LO i dagens konjunkturprognos. Det är liknande positiva tongångar som hördes från Unionen i slutet på november.

Antalet arbetade timmar lägre än före pandemin

På Sveriges största fackförbund bedömer man att arbetslösheten går ner från 7,9 procent 2021 till 6,8 procent 2022 och använder istället Arbetsförmedlingens arbetslöshetsmått.

Arbetslösheten är idag tillbaka på nivåerna före pandemin. Men detsamma gäller inte för antalet arbetade timmar som istället är lägre idag. En stor anledning är att sjukfrånvaron idag är högre, men hela skillnaden är inte klarlagd, enligt LO.

Skulle vi få en stark smittspridning och stora nedstängningar, då stannar tillväxten av.

Den fackliga organisationen betonar att bristen på arbetskraft inte är ett avgörande hinder för företagen, åtminstone inte inom industrin.

I tjänstesektorn uppger däremot nära en tredjedel arbetskraftsbrist som ett hinder mot expansion, vilket understryker vikten av utbildning och kompetensutveckling. Arbetsgivarorganisationen Almega menar i ett pressmeddelande idag att hela fyra av tio tjänsteföretag upplever arbetskraftsbrist som ett problem i en bransch som nu hastigt återhämtar sig från pandemin.

LO menar ändå att det finns arbetskraft med gymnasiekompetens som står nära arbetsmarknaden, ”ledig kapacitet” på arbetsmarknaden.

Källa: SCB, LO.

Löneökningarna utöver avtalen, så kallad löneglidning, är också marginell, menar man. Energipriserna håller uppe inflationen mot 3 procent men utan energipriserna landar KPI istället närmare 1,5 procent. Sammantaget gör det att LO därför inte ser något starkt inflationstryck.

Nedstängningar kan hämma tillväxten

Vad betyder då osäkerheten kring pandemin för prognosen? Håkan Hellstrand, ekonom på LO, menar att vi i Sverige inte är extremt drabbade i och med att vår ekonomi till exempel inte bygger på turism. Men det finns orosmoln.

− Skulle vi få en stark smittspridning och stora nedstängningar, då stannar tillväxten av. Det är den stora risken i prognosen, säger han till Arbetsvärlden.

−  Fjärde kvartalet 2021 är lite svagare tillväxt på grund av spridningen i Europa. Sen går det på igen men det är inte de riktigt höga tillväxttalen som det varit det här året. Det är lite mer dämpat.

Det är viktigt att lära sig av policymisstaget som gjordes då och fortsätta hålla i stimulanserna.

Under 2022 ser LO en bnp-tillväxt på 3,2 procent. Det kan jämföras med Unionens prognos som landar på 3,8 procent. Löneökningarna bedömer man landar på 2,6 procent år 2022.

LO bedömer att det är för snabbt att återgå till balans i de offentliga finanserna 2022 och föreslår istället ett underskott på 1 procent av BNP.

−  Låt oss komma ihåg att detta är samma utveckling som vi såg efter finanskrisen. Det är viktigt att lära sig av policymisstaget som gjordes då och fortsätta hålla i stimulanserna för att få igång efterfrågetrycket, sade LO-ekonom Torbjörn Hållö under presskonferensen.

14 dec 2021 | 12:29
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev