Regeringens nya arbetsgrupper om EU-politik får munkavle Regeringskansliet vill att arbetsmarknadens parter ingår sekretessavtal för att få information från förhandlingarna med EU. Foto: Henrik Montgomery / TT

Regeringens nya arbetsgrupper om EU-politik får munkavle

EU-förhandlingar Arbetsmarknadsdepartementet vill inrätta särskilda expertråd med arbetsmarknadens parter för att kunna diskutera förhandlingarna med EU mer ingående. Tanken är att belägga dem som ingår i expertgruppen med sekretess. TCO ifrågasätter den nya ordningen: "De förflyttar sekretessgränsen", säger Oscar Wåglund, chef för internationella frågor.
14 jan 2022 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringen vill få bättre möjlighet att bolla EU-frågor med arbetsmarknadens parter. Frågor som rör Sveriges samarbete med EU omfattas av stark sekretess. Det innebär bland annat att handlingar inte lämnas ut om det kan antas att det kan skada Sveriges relationer med mellanstatliga organisationer.

Vi tycker generellt att när man diskuterar EU-förhandlingar så ska det ske i öppenhet

Tidigare har regeringen informerat arbetsgivarorganisationer och fackliga samarbetsorganisationer om förhandlingarna med EU, men har då inte kunnat lämna ut uppgifter om exempelvis Sveriges eller andra länders förslag och därför inte heller kunnat få synpunkter på förslagen innan beslut har fattats.

Tre expertgrupper om arbetsmarknadsfrågor

Nu vill därför Arbetsmarknadsdepartementet bilda tre expertgrupper; en om minimilöner, en om lönetransparens och en om EU:s plattformsarbete. Individerna som ingår i grupperna ska ingå ett särskilt sekretessavtal.

De första mötena i den nya formen ska äga rum redan nästa vecka, men det finns inte något färdigt beslut. Det väntas fattas de kommande dagarna.

– Vi är måna om att få den här informationen, men vi tycker generellt att när man diskuterar EU-förhandlingar så ska det ske i öppenhet. Vi vill att regeringen ska delge oss så mycket som möjligt från förhandlingar i rådet. Deras lösning blir att förordna deltagarna som personliga experter och flytta sekretessgränsen till dem, säger Oscar Wåglund, chef för internationella frågor hos TCO.

De kommer att genomföra det här

Han bad därför statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé om ett möte i mitten av december för att diskutera frågan.

– Min uppfattning är att regeringskansliet förstod, men att de kommer att genomföra det här. Vi har bett dem om att de måste vara tydliga med vad som gäller, vad som är hemligt och inte. Vi måste ju kunna förankra information och beslut bakåt till förbunden, det är de som ger oss vårt mandat.

Ett problem som kan uppstå är om personerna i grupperna skulle få informationen från ett annat håll och om de kan kommunicera den då.

– Ibland får vi uppgifter från andra länder, som jag i vissa frågor kan uppfatta som betydligt mer öppna än Sverige.

Vill inte ställa upp på någon intervju

I grupperna ska det ingå experter från TCO, LO, SACO och arbetsgivarorganisationer som SKR, Svenskt näringsliv och Arbetsgivarverket.

Rasmus Cruce Naeyé, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, säger att det har funnits behov att ändra arbetsgruppernas arbetssätt.

– Det har funnits begränsningar i vilken typ av information vi kunnat föra vidare och dela med parterna, vi har velat se förändringar i sättet att arbeta, säger han.

–  Vi har redan ett bra samarbete och vi ändrar ingenting på de arbetsformer som redan finns. Vi behöver parternas kunskap i de här frågorna. Skillnaden är att vi nu också till exempel kan dela nya kompromissförslag från rådet med experterna. Ibland har det varit önskvärt att vi genom att snabbt kunna dela information kunna ha diskussioner mer i detalj om förlagen.

Han säger att det är han som föreslagit den här möjligheten för parterna.

– Det här är ingenting som vi ålägger parterna. Jag har ställt en fråga till parterna i referensgruppen. Vi ser att det här gör det möjligt att dela information som annars inte skulle vara möjlig att dela på grund av utrikessekretess. Genom ett beslut om tillsättande av namngivna personer i grupperna blir det möjligt att dela information som annars hade omfattats av sekretess.

Han säger att parterna generellt har varit positiva till förslaget.

–  Med reservation från TCO som velat ställa extra frågor. Alla andra har uttryckligen sagt ja. Men jag hade ett möte med TCO och de var tydliga med att de också vill vara med.

Kommer de här personerna att omfattas av samma sekretess som regeringskansliet med samma påföljder om sekretessen röjs?

– Så uppfattar jag det, det blir samma sak att förhålla sig till. Våra tjänstemän inom regeringskansliet hanterar den är typen av information dagligdags och de här personerna kommer att kunna hantera det här på ett bra sätt och veta vad som är möjligt att dela vidare.

Han säger också att det redan är vanligt att parterna nåtts av texterna från något annat håll.

Men vad händer om parterna skulle få samma information från något annat håll? Blir det problematiskt för dem att dela den vidare då?

– Det ändrar ingenting. Det som berörs är information som delas av regeringskansliet inom ramen för referensgruppen, säger Rasmus Cruce Naeyé.

14 jan 2022 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev