Regeringen stoppar bistånd till palestinska fack Foto: Union to union och Adel Hana / AP.

Regeringen stoppar bistånd till palestinska fack

”Det är extremt oklart om vi kan göra fler utbetalningar”, säger Union to unions generalsekreterare. Projekt som drabbas är facklig organisering av journalister och stöd till kvinnliga chaufförer.
18 okt 2023 | 12:59
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1
+1
4
+1
1

Det var länge oklart hur och om regeringens beslut att frysa biståndet till Palestina skulle påverka de fackliga projekten. Men på tisdagen kom beskedet: inga fler utbetalningar tillsvidare. Men ännu anser sig den fackliga biståndsorganisationen Union to Union inte ha fått tillräckliga instruktioner för att stoppa oktoberutbetalningen. 

– Nu har vi fått veta att stoppet omfattar även det anslag vi har. Men vi har fortfarande inga instruktioner på vilket sätt det ska tillämpas. Vi vet ju inte från och med när vi inte ska göra utbetalningar och exakt hur det ska gå till. Klart är att vi väldigt snart inte kommer att kunna skicka pengar till partners i Palestina, säger Maria Nyberg, generalsekreterare på organisationen. 

LO, TCO och Sacos internationella biståndsorganisation Union to Union administrerar den svenska finansieringen av de globala fackens fackliga demokratiprojekt i Gaza och på Västbanken. Drygt 750 000 kronor årligen tillförs projekt för facklig organisering av journalister och offentliganställda och jämlikhetsprojekt för fler kvinnliga chaufförer i transportbranschen. Pengarna kommer från biståndsbudgeten via svenska biståndsmyndigheten Sida. 

Den tionde oktober meddelade regeringen en frysning av biståndet till Palestina. Från regeringens håll syftar frysningen till att garantera att svenska biståndsmedel inte gynnar våldsbejakande, antisemitiska eller terroristorganisationer. Enligt regeringsbeskedet ska nu en översyn göras som bland annat ska kontrollera att organisationerna som tar del av svenska pengar ”förbehållslöst fördömer Hamas” och inte ”uppmuntrar till våld mot staten Israel”. Översynen ska vara klar senast den 1 december i år. Till dess ska inga utbetalningar av Sida-medel ske från Sverige, är beskedet från utrikesdepartementet till biståndsorganisationerna.

Finns det verkligen ett utrymme för tolkning att oktoberutbetalningen inte ska stoppas?

– Det enda vi kan säga just nu är det extremt oklart om vi kan göra fler utbetalningar, säger Maria Nyberg.

Kontrollmekanismer mot Hamas

De svenska pengarna till de fackliga projekten går via Sida till Union to Union. De förmedlar sedan medel till globala fackliga organisationer som Internationella Transportfederationen, ITF, och Internationella journalistfederationen som samordnar projekten i Palestina.

Union to Union ansvarar inför Sida och har idag kontrollmekanismer för att se till att biståndet går till rätt sak och inte faller i orätta händer. Det gäller särskilt terrorlistade organisationer som Hamas, säger Lennart Reinius internationell chef på Union to Union. Några tecken på fackliga kopplingar till terrororganisationen har inte kontrollerna upptäckt.

–  Nej, det finns inga tecken alls. Hade det gjort det hade uppgiften säkerställts och därefter allt stöd omedelbart avslutats, säger han. 

”Hamas gynnas av stoppade projekt”

Även om syftet med det pausade biståndet är att missgynna odemokratiska krafter är Union to Union oroliga för att ett stopp för de fackliga demokratiprojekten får motsatt effekt. 

–  De som gynnas av att projekten stoppas är alla de krafter som tycker att människor inte ska leva i ett demokratiskt samhälle och de krafter som motarbetar fackliga rättigheter. Jag skulle säga att en terroristorganisation som Hamas är inkluderad där, säger Maria Nyberg. 

Union to Union har tillsammans med en rad andra svenska organisationer som arbetar med bistånd i ett gemensamt uttalande fördömt Hamas attack på civila i Israel. De har beklagat att palestinska myndigheter inte varit lika tydliga. 

”Ibland viktigt att inte ta ställning”

De svenska fackens biståndsprojekt i Palestina

Jämställdhetssatsning i palestinska Allmänna Transportförbundet
 
Projektet syftar till att stärka kvinnors roll både i facket och branschen. Det handlar om att öka möjligheterna för kvinnor att köra buss och taxi. Men även förändra attityder och strukturer för att öka antalet kvinnor som medlemmar, såväl som förtroendeposter i facket. Utöver detta ingår även grundläggande stöd för organisering och hållbar ekonomi.
 
Stödprogrammet samordnas av Internationella Transportfederationen där Svenska Transportarbetareförbundet är medlemmar.
 
Svenskt bidrag: 480 000 kronor årligen.

Organisationsstöd till Palestinska Journalistsyndikatet
 
Projektet är ett större program som syftar till att bygga upp fackliga strukturer och rekrytera medlemmar. På detaljnivå handlar det om utbildning av förtroendevalda och ledarskap. Delmål i projektet gäller uppbyggande av hållbara ekonomiska strukturer och parerande av sociala och politiska händelser i omgivningen. Ytterligare delprojekt rör interndemokrati och strukturer för att motverka diskriminering och könsrelaterat våld.
 
Projektet samordnas av Internationella Journalistfederationen där Svenska Journalistförbundet ingår.
 
Kostnad: 150 000 kronor 2023.

Regionalt jämställdhetsprojekt riktat till fack för offentliganställda
 
Projektet är ett större projekt samordnad av Internationell facklig organisation för offentliga tjänster, PSI där bland annat svenska ST och Vision är medlemmar. Det är riktat till hela Mellanöstern- och nordafrikaregionen och enbart en liten del rör Palestina direkt.
 
Projektet syftar till att stärka kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. Det är särskilt inriktat mot att inlemma dessa frågor i fackliga strukturer, stadgar och regelverk. En del av projektet handlar om nätverksbyggande mellan fackligt aktiva kvinnor i de olika länderna.
 
I Israel och Palestina involverar projektet dels Allmänna Vårdarbetarförbundet i Gaza och Västbanken och Palestinska kommunförbundet. Där har särskilt fokus lagt på att förbjupa fackliga solidaritetsrelationer mellan Israeliska och Palestinska fack.
 
Totalbidrag till den regionala satsningen 150 000 kronor årligen.
 

+ Expandera

Men Maria Nyberg är samtidigt kritisk till regeringens formulering att översynen ska säkerställa att alla organisationer som får svenska biståndsmedel själva fördömt Hamas. 

– Det krävs två tankar i huvudet för att förstå det här. Ett krav på att tydligt ta ställning emot något är en sak där fred råder. Det är en annan sak att göra det i en situation där de demokratiska förutsättningarna inte finns på plats, säger hon. 

Hon säger att organisationernas måste navigera i en svår politisk situation och deras huvudsakliga uppgift är att kunna verka för sina medlemmar. Givetvis ska inte organisationerna stödja eller ha samröre med terrorister, men att ställa krav på avståndstagande till enskilda organisationer är en annan fråga. Det kan många gånger vara en direkt säkerhetsfråga.

– Ibland är det till och med viktigt att inte ta ställning när man har verksamhet i regioner med spänt läge. Vårt projekt handlar om att stärka fackliga rättigheter för journalister och sjuksköterskor. De måste kunna verka, säger hon. 

Osäker effekt av stoppat svenskt bistånd

Eftersom de fackliga projekten är samordnade av de internationella facken är det svårt att i nuläget säga vilken direkt effekt ett strypt svenskt bistånd kommer att få. Projektens vidare fortlevnad är beroende av hur stor del av givarländerna som fattar samma beslut som Sverige och för hur lång tid. 

Arbetsvärlden har sökt biståndsminister Johan Forsell för en kommentar och kommer att fortsätta söka honom.

18 okt 2023 | 12:59

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Länkad till från concord.se - "Biståndet till Palestina – vad har hänt? – CONCORD Sverige" 7 nov 2023:
    […] uppdraget ska hanteras väckte en del frågor. I en intervju i Arbetsvärlden beskriver Maria Nyberg, generalsekreterare för Union to Union en del av svårigheterna: ”Ibland […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev