”Överenskommelsen har nu hög legitimitet” Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet och expert på arbetsmarknadens parter Foto: Mikael Andersson

”Överenskommelsen har nu hög legitimitet”

Professor Anders Kjellberg har räknat på hur många som nu omfattas av las-överenskommelsen. Arbetsvärlden reder ut villkoren för dem som skrivit på avtalet, jämfört med dem som står utanför.
Göran Jacobsson
7 dec 2020
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Nu har uppslutningen bakom överenskommelsen om anställningsskydd, omställning och ny a-kassa ökat dramatiskt. I och med att IF Metall och Kommunal ställer sig bakom uppgörelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv står två av tre privatanställda fackmedlemmar bakom den.

Nästa steg blir lagstiftning. Medlemmar i de fackförbund som skriver på avtalet kommer bland annat få högre ekonomiskt stöd vid studier och arbetsgivare med avtal kommer att kunna göra dubbel så många undantag vid uppsägning jämfört med arbetsgivare utan avtal.

– Överenskommelsen har nu hög legitimitet åtminstone inom privat sektor, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Han har räknat på stödet för överenskommelsen både före och efter att IF Metall och Kommunal anslutit sig till den. Tidigare fanns mindre än hälften av de privatanställda fackmedlemmarna bakom överenskommelsen. Nu är den siffran 67 procent.

Majoritet av verksamma fackmedlemmar

Tidigare representerade avtalsområdet PTK-Svenskt Näringsliv strax under 30 procent av alla yrkesverksamma fackmedlemmar. Nu står nästan 55 procent av alla yrkesverksamma fackmedlemmarna bakom uppgörelsen. Anders Kjellberg förklarar att siffran inte är högre eftersom en så stor andel av de yrkesverksamma fackligt anslutna arbetar i offentlig sektor.

Detta fick Kommunal och IF Metall igenom

IF Metall och Kommunal fick igenom förbättringar på två områden jämfört med uppgörelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv:

-     Visstid: Möjligheten att visstidsanställa på visstid sänks från 18 månader till 12 månader under en fem årsperiod. Därefter ska visstiden övergå i en tillsvidare anställning. ( I dagens regler är gränsen 24 månader)

En ny regel enligt PTK-SN-överenskommelsen är att om någon har tre eller fler visstider under en månad ska tiden mellan de korta anställningarna räknas som arbetad tid. Nytt i och med avtalet med IF Metall och Kommunal är att det införs en skadeståndsregel. Arbetsgivare som försöker kringgå månadsregel genom att inrätta ett kort vikarier mellan visstiderna kan bli skadeståndsskyldig.

 

-     hyvling, om detta fanns tidigare inga regler. PTK-SN kom överens om att införa turordningsregler när arbetstiden för dem med lika arbete ska sänkas. Nytt med IF Metall och Kommunal är att turordningen inte bara gäller lika arbete utan liknande arbete - exempelvis har enligt avtalet alla som jobbar i en affär liknande arbete.

Dessutom införs omställningstid för den kortare arbetstid. Den som får sin arbetstid hyvlad får behålla sin gamla lön i mellan en och tre månader beroende på hur lång uppsägningstid personen har.

Förhandlingsprotokoll Svenskt Näringsliv-IF Metall

Förhandlingsprotokoll Svenskt Näringsliv-Kommunal

Förhandlingsprotokoll Svenskt Näringsliv-PTK

+ Expandera

Anders Kjellberg säger att det med IF Metalls och Kommunals anslutning är ungefär 60 procent av LO:s medlemmar som finns i förbund som stöder överenskommelsen, men det är bara 44 procent av LO:s privatanställda medlemmar som omfattas av överenskommelsen.

– Inom LO är legitimiteten fortfarande begränsad, men den ökar om till exempel Livs och GS-facket ansluter sig, säger Anders Kjellberg.

Parterna bakom överenskommelsen har skickat in det undertecknade dokumentet till Arbetsmarknadsdepartementet. Jennie Zetterström, pressekreterare hos arbetsmarknadsministern, meddelar att regeringen kommer med besked före jul om hur processen ska drivas vidare.

Skillnader mellan dem som skrivit på och övriga

Tanken bakom överenskommelsen är att politikerna först ska ändra lagstiftningen och det finns angivet i överenskommelsen vilka lagstiftningsförändringar som parterna vill se. Därefter kommer Svenskt Näringsliv. PTK, IF Metall och Kommunal att sluta ett avtal.

– Medlemmar i fackförbund som står bakom överenskommelsen kommer att få mer förmånliga villkor på en rad områden. Medlemmar i fack som inte står bakom överenskommelsen kommer att  påverkas av förändrad lagstiftning men inte av de avtalade förändringarna, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Han säger att skillnaderna finns när det gäller ekonomiskt stöd vid omställning, ersättning vid uppsägning på grund av personliga skäl och ersättning åt den som inte får tillsvidareanställning efter 24 månaders uthyrning.

Det här innebär överenskommelsen

Studiestöd för en anställd som utbildar sig blir enligt de statliga reglerna 80 procent av lönen men högst 20 400 kronor i månaden som motsvarar en månadslön på 25 500 kronor medan det för dem som omfattas av avtalet blir stödet 80 procent på en lön upp till 30 600 kronor och därefter trappas stödet ned och är 65 procent för den som har en månadslön på 66 000 kronor - och 65 procent av 66 000 kronor är maxbeloppet.

Nytt blir att en uthyrning ska efter 24 månader övergå i en tillsvidareanställning hos det inhyrande företaget. Om detta inte följs kommer lagen ge 2 månadslöner i ersättning till den som inte får fast jobb medan den som omfattas av avtalet får tre månadslöner.

Bytet i överenskommelsen är att arbetsgivarna får mer förmånliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist och en arbetsgivare med avtal får större möjligheter att göra undantag.

Arbetsgivare som omfattas av det kommande avtalet får göra undantag med 3 arbetare och 3 tjänstemän eller 15 procent av hela antalet som sägs upp. En arbetsgivare utan avtal får göra tre undantag. Tanken är att lagen ska stadga om tre undantag.

Dessutom kommer arbetsgivarna få förbättringar när det gäller uppsägning på grund av personliga skäl. Idag är en arbetsgivare tvungen att betala lön till den uppsagde under tiden som domstolsförfarandet om uppsägningen pågår. Det slipper en arbetsgivare med förändringarna i överenskommelsen. Den uppsagde får istället a-kassa och om den uppsågade omfattas av avtalet finns en tilläggsförsäkring, som ger 80 procent av lönen när tvisten pågår. Och om den uppsagde får nytt jobb under tvistetiden så garanterar tilläggsförsäkringen samma lön som före uppsägningen medan tvisten avgörs. Om arbetsgivaren förlorar tvisten om uppsägningen får hen betala lön under tvistetiden och högre skadestånd än tidigare.

Relaterad läsning

Göran Jacobsson
7 dec 2020
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar