OFR och SKL nära varandra om anställningstrygghet Förhandlingarna om anställningstryggheten i kommuner och landsting startar inom någon vecka. Foto: Stina Stjernkvist / TT

OFR och SKL nära varandra om anställningstrygghet

Nya förhandlingar Nu startar förhandlingar om anställningstryggheten i kommuner och landsting. Hotet om utvidgade undantag i las har fått igång parterna, men lagens nuvarande utformning skrämmer knappast sektorns arbetsgivare från att anställa. Behovet av personal med rätt kompetens är skriande.
Carl von Scheele
8 maj 2019 | 15:13
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Förhandlingarna om anställningstryggheten i kommuner och landsting startar inom någon vecka. Parterna siktar på ett färdigt avtal redan i slutet av september.

Medan parterna på den privata sidan står mycket långt ifrån varandra sedan arbetsgivarna gått ut med krav på fri uppsägningsrätt finns inom det kommunala området en stor samsyn kring problemen:

Kommuner och landsting behöver behålla all sin personal och kunna kompetensutveckla redan anställda för att fylla vakanta luckor samt rekrytera fler till välfärdsjobben.

Vi ser positivt på att arbetsgivarna tagit initiativet till dessa förhandlingar

I grunden står parterna så nära varandra att Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, använder sig av pressmeddelandet från arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, när man informerar om de stundande förhandlingarna.

– Vi ser positivt på att arbetsgivarna tagit initiativet till dessa förhandlingar. Vi ska tillsammans försöka hitta det som passar vår sektor bäst, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision.

Skilda världar

I kommuner och landsting, numera även kallade regioner, diskuterar parterna ett anställningsskydd väsensskilt från diskussionerna på privat sektorn. Sedan några år finns det tillfälliga avtalet ”Tidig lokal omställning”.

Fokus är inriktat på att hitta personal som behöver omställningsinsatser för att kunna ”behålla kompetent personal i verksamheten och undvika framtida uppsägningar”.

– Alla utredningar och rapporter säger att vi behöver folk.

Utvärderingen av avtalet ”Tidig lokal omställning” har tidigarelagts på grund av las-utredningen och dess medskick om parternas möjligheter att själva komma överens om ändrade regler.

Omställning på prov

Det treåriga avtalet där man prövar metoder för tidig lokal omställning har arbetsgivarna i SKL och Sabona slutit med Vision, Vårdfördbundet, Akademikeralliansen, SSR, Fysioterapeuterna och Kommunal. Däremot ingår inte lärarförbunden.

Det här handlar överenskommelsen om:

+ att stärka anställdas kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten.

+ att de som riskerar övertalighet ska kunna få andra arbetsuppgifter.

+ att de som genomgått rehabilitering och inte kan återgå till sin tidigare arbetsplats ska få kompetens för en ny tjänst.

+ att erbjuda samtalsstöd/coachning till såväl chefer som medarbetare inför en övertalighetssituation.

Förhandlingarna som nu inleds har följande parter:

Arbetsgivarorganisationer: Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Fack: Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, OFRs förbundsområde Läkare, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen.

+ Expandera

Det handlar om 700 miljoner kronor som satsas på kompetensutveckling. En exempelsamling från förra året visar att pengar bland annat gått till att utbilda lokalvårdare till undersköterskor, anställda som arbetat med ensamkommande flyktingbarn omskolas till annan verksamhet och barnskötare utbildas till förskollärare.

– Vårt huvudkrav är att vi ska hitta lösningar för omställning och kompetensutveckling som passar vår sektor bäst. När man pratar om arbetsmarknaden och dess behov glömmer man ofta den här stora arbetsgivaren där vi har våra medlemmar verksamma, säger Eva-Lotta Nilsson.

På OFR konstaterar dess 1:e ombudsman Eva Fagerberg att någon förhandlingsledare inte utsetts än för de förhandlingar som gemensamt kommer att ske för de fyra förbundsområdena på den kommunala sidan.

Men dessa gemensamma förhandlingar om omställning och kompetensutveckling gäller inte turordningsreglerna.

Vi vill inte ha en påtvingad lösning som kommer från privatsidan som inte passar oss

Turordningskretsarnas storlek är viktigt för arbetsgivarna i SKL. På det allmänna kommunala området har Vision accepterat mindre kretsar när det tillfälliga avtalet ”Tidig lokal omställning” slöts. Men minskade driftenheter när arbetsbrist bedöms är inget som lärarförbunden ställt upp på.

– Detta är strikt en fråga för varje förbundsområde. Därför blir förhandlingarna lite knepiga. Förbundens vilja är ändå att inte separera delarna. Allt hänger ihop och ska gå i takt, säger Eva Fagerberg.

Diskussionen om turordning gäller knappast undantag. Dagens regler om två undantag för arbetsgivare med högst tio anställda har ingen betydelse i den kommunala sektorn. Detsamma gäller utökade undantagsregler.

– Problematiken när vi utvärderar det tillfälliga avtalets skrivningar kring turordning är att ingen i princip har sagts upp på grund av arbetsbrist, säger Eva Fagerberg.

Hon konstaterar att det kommande lagförslaget primärt inte verkar ha med offentlig sektor att göra.

– Vi vill inte ha en påtvingad lösning som kommer från privatsidan som inte passar oss. Vi lagar detta på vårt eget sätt. Det vill vi visa för statsmakten med våra förhandlingar.

Vill permanenta avtalet

Arbetsgivarna i SKL är nöjda och vill permanenta det tillfälliga avtalets regler som en del av de allmänna villkoren i sektorn. Niklas Lindahl, SKL:s förhandlingschef poängterar att arbetsgivarna är mycket nöjda med möjligheterna att både kompetenshöja och kompetensväxla personal. På så sätt undviks uppsägningar.

– Vi har bra medarbetare. Ibland förändras verksamheterna och då saknas rätt kompetens. Istället för att få en situation med arbetsbrist vill vi arbeta förebyggande för att ha kvar vår personal.

Han poängterar också att parterna i den kommunala sektorn själva vill ta hand om sina frågor och slippa lagstiftning.

Carl von Scheele
8 maj 2019 | 15:13

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev