Oanmälda arbetsskador skulle gett miljoner i ersättning

Arbetsskadeförsäkringen De fackmedlemmar som skadat sig i jobbet, men inte anmält sina arbetsskador och -sjukdomar, gick förra året miste om minst 145 miljoner kronor i ersättning. Det säger LO-TCO Rättsskydd som precis släppt sin årssammanfattning.
Bill Erlandsson
14 jan 2016 | 14:28
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

 – Kunskapen om att man ska anmäla sin skada är mycket låg bland medlemmarna, men även bland de fackliga företrädarna, säger Dan Holke, chefsjurist på fackets juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd.

– Många har också fått för sig att det är hopplöst att få sina skador godkända men det är fel. Av dem som faktiskt anmäler är det numera procentuellt sett fler som får skadorna godkända. Skadorna har inte minskat, framför allt inte arbetssjukdomarna. Det är istället anmälningarna som har minskat så stort, fortsätter han.

Dan Holke, LO-TCO Rättsskydd.

Dan Holke, LO-TCO Rättsskydd.

I årets ekonomiska utfall för Rättsskyddet syns hur mycket medlemmarna verkligen förlorar på att inte anmäla sina skador. De sammanlagda beviljade ersättningarna 2015 är 145 miljoner kronor mindre än 2014, vilket alltså inte beror på att färre skadas. Eftersom det handlar om livräntor (ersättning livet ut) innebär det stora summor.

Den enskildes ansvar att ansöka om ersättning

Försämringarna beror bland annat på nya sjukpenningsregler. Tidigare gjorde Försäkringskassan själv en prövning om skadan kunde bero på jobbet. Det gjordes i samband med att människor exempelvis förtidspensionerades, men i dag görs ingen sådan prövning längre. Därmed finns det inte längre någon naturlig tidpunkt för att pröva om en skada är arbetsskada eller inte. Den enskilde måste själv både anmäla sin arbetsskada och därutöver även ansöka om att få ersättning för den – alltså livränta.

– Vi har under flera år fått ett minskat antal nya arbetsskadeärenden på grund av detta. Det tar dock ofta 3–4 år att handlägga ett sådant ärende hos oss. Under 2015 avslutade vi bara en tredjedel så många arbetsskadeärenden som under 2010. Det är därför först nu som den minskade anmälningsfrekvensen slagit igenom och vi ser vilka summor som medlemmarna verkligen går miste om, menar Dan Holke.

Många domstolsprocesser vunna

Totalt har LO-TCO Rättsskydd vunnit nästan 200 miljoner kronor i ersättningar och skadestånd åt fackets medlemmar genom att vinna olika mål i domstol för medlemmarnas räkning.

Målen bolaget driver handlar främst om livräntor som inte hade betalats ut om det inte blivit rättsprocess av ärendet och skadestånd från arbetsgivare som på något sätt brutit mot arbetsrätten. Det rör sig även om tvister mot försäkringsbolag som vägrat betala ersättning.

Rättegångarna gäller även ett antal medlemmar som fick tillbaka jobbet eller blev frikända från anklagelser för brott.

Det totala antalet ärenden som avslutades 2015 för samtliga fackförbund var 1060. Dessutom fick byrån drygt 1 000 nyanmälda ärenden och har närmare 1 400 ärenden under handläggning.

Bill Erlandsson

/ Kontakta skribenten

14 jan 2016 | 14:28

Relaterad läsning

LO-TCO Rättsskydd

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Den ägs av LO och TCO och anlitas också av många Saco-förbund. Sedan starten 1971 har byrån haft över 70 000 ärenden.

För att LO-TCO Rättsskydds jurister ska driva ett ärende krävs att medlemmen fått rättshjälp av sitt fackförbund. Då står förbundet för alla rättsliga kostnader och medlemmen får dem ersatta även om hon/han förlorar sitt mål i domstolen. Den som behöver rättshjälp ska ta upp saken med sin lokala fackliga organisation, exempelvis fackklubben eller avdelningen, som i sin tur tar ärendet vidare till förbundet centralt.

+ Expandera
Visa artikelns 4 kommentarer
Kommentera
 1. Av Tobias 20 jan 2016:

  Man river ner arbetsskadeskyddet och med det rättstryggheten som alla skall känna i socialförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen.

  Det finns ju inget i dessa avtal om att skydda medlemmarna över huvud taget. Det skall vara obligatoriskt med ett juridiskt ombud för alla vid tvister med arbetsgivaren, fk, afa mm.

  Sedan skulle det vara på sin plats att Dan Holke la ut alla dessa domar på sin hemsida eller i något annat medialt form så att alla får ta del av dessa domar. Det skulle vara klädsamt från honom och LO-TCO.s sida. När blir detta verklighet?

  • Av Georg Carlde 21 jan 2016:

   LO TCO har drivit max 2 sr ärenden i civila domstolar under 40 år,
   i de ärende som slitits förlorade LO tco rättsskydd. Sök på svea hovrätt.

   Normalt brukar ett vanligt ärende mot AFA -_TFA ta cirka 10 år att slutreglera,men juridiken är inte särskilt svår, det svåra är att få fackföreningar att acceptera sina egna avtal med AFA-TFA.
   Enär det hävdaratt AFA-TFA alltid gör rätt

   Georg Carlde
   Fd Timmermansbas

 2. Av Bosse 4 feb 2016:

  I 28 år har jag stångats med det kriminella nätverket. Min skada blev godkänd på -80 talet men vart tog ersättningen vägen ? Vart tog hjälpen från facket vägen ? Det är som Carlde skriver, avtalen är enkla, tror att en sjuåring kan tolka dessa utan problem.

 3. Av Spagge 12 mar 2016:

  Då kanske Rättsskyddet skulle ta och hjälpa alla de som genom sitt fack ber om hjälp för att få en psykisk arbetsskada godkänd. Det känns för jävligt när DE hänvisar till ”undantagen” i stället för att hjälpa en utsatt att fomulera sig bättre och mer ”juridiskt riktigt”!!!
  Det finns mycket jobb att göra ute i verkligheten!

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

LO-TCO Rättsskydd

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Den ägs av LO och TCO och anlitas också av många Saco-förbund. Sedan starten 1971 har byrån haft över 70 000 ärenden.

För att LO-TCO Rättsskydds jurister ska driva ett ärende krävs att medlemmen fått rättshjälp av sitt fackförbund. Då står förbundet för alla rättsliga kostnader och medlemmen får dem ersatta även om hon/han förlorar sitt mål i domstolen. Den som behöver rättshjälp ska ta upp saken med sin lokala fackliga organisation, exempelvis fackklubben eller avdelningen, som i sin tur tar ärendet vidare till förbundet centralt.

+ Expandera
Hämtar fler artiklar